Home
etiopatogeneza

Uzrok nastanka

Etiopatogeneza alopecije areate je složena, pa su i mišljenja o značenju različitih etioloških faktora različita. Dok neki autori kao uzrok navode hronične zapaljenske nadražaje, najčešće u predelu zuba, nosa, nazofarinksa ili paranazalnih sinusa, drugi uzrokom smatraju endokrine uticaje. Neki autori kao uzrok navode jake psihičke stresove. U 10-20% slučajeva postoji pozitivna familijarna anamneza.

Klinička slika

Alopecija areata nastaje naglo u obliku okruglih žarišta bez dlaka. Žarišta su različite veličine i lokalizacije. Obično su prva žarišta veličine prečnika 1 cm do veličine dlana. Kod žarišta u progresiji je pozitivan znak izvlačenja kose na ivici žarišta (kosa se bezbolno vadi na lagano povlačenje). Objektivnih promena u organizmu nema. Prva žarišta mogu ponovo da obrastu dlakama posle nekoliko meseci, ali se obično javljaju nova. Ukoliko promene konfluiranjem (spajanjem) zahvate ceo kapilicijum (kosmati deo glave) nastaje alopecia totalis, a ukoliko su zahvaćene i druge dlake na telu nastaje alopecia areata universalis. Uz alopeciju vrlo često se nalaze i promene na noktima u vidu udubljenja i longitudinalnih brazda. Bolest je dugotrajna, karakteriše se recidivima. U centru žarišta ponovo počinju da rastu dlake koje su tanje i svetlije, a vremenom potamne. U ređim slučajevima kosa nikada ne poraste.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu kliničke slike, dermatološkog pregleda, trihograma i histološkog nalaza.
Opširnije...  
Acne necrotica je hronična piodermija, gnojna bolest kože.Uzročnici mogu biti:stafilokokus aureus, propionibakterijum aknes, smatra se da imunološki mehanizam ima značaj u etiopatogenezi.
Klinička slika :acne necrotica nastaje u vidu papula, crvene boje u čijem centru za izvesno vreme nastaje nekroza.Na seboroičnim delovima lokalizuje se, na frontalnoj ivici kosmatog dela glave.Na koži ostaje promena u vidu ožiljaka.
Dijagnoza:se postavlja na osnovu dermatološkog pregleda, bris kože i antibiogram.
Lečenje:primenjuje se antibiotska terapija po antibiogramu.Antibiotik lokalno u vidu krema, emulzije, gela i šampona.Zbog recidiva upotrebljava se nekoliko dana duže od prolaska bolesti.
 

Eksfolijativni_dermatitisUzrok nastanka

Etiopatogeneza može biti različita. Uzročni faktori mogu biti brojne hemijske materije, lekovi (kodein, kaptopril, difenilhidantion, soli zlata, penicilin, cefalosporini, fenitoin, alopurinol, arsen, barbiturati, aspirin i dr.) , hrana, bakterije, gljivice, druge kožne (lichen ruber planus, psoriasis vulgaris, pemphigus foliaceus, eczema vulgare, neurodermitis, dermatytis dysseborrhoica) ili sistemeske bolesti (limfomi, leukemije, karcinomi pluća, prostate, kolona, imunodeficijencije).

Klinička slika

Generalizovani eritem i deskvamacija (ljuštenje kože) su najčešće praćeni jakim svrabom, teškim opštim simptomima, visokom temperaturom, uvećanim limfnim žlezdama.
Kod toksičnih eritrodermija, koje su najčešće izazvane lekovima, promene se javljaju naglo i ubrzo po unošenjuC Klinički se razvija slika akutne eritrodermije sa pojavom vezikula, erozija, vlaženja, edema (otoka), uvećanih limfnih žlezda. Bolest se može komlikovati bubrežnom insuficijencijom.
Pityriasis rubra pilaris- hroničan oblik eritrodermije (generalizovano crvenilo i deskvamacija) nepoznatog uzroka. Ispoljava se jače ili slabije infiltrovanim eritematoskvamoznim plažama koje se šire i slivaju. Koža je edematozna (otečena) Prisutne promene na licu mu daju izgled maske. Nakon izlečenja koža je atrofična.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, dermatološkog pregleda, biopsije i patohistološkog nalaza.

Lečenje

Kod akutne toksične eritrodermije se obustavlja ordiniranje leka koji je izazvao eritrodermiju, daju se visoke doze kortikosteroida, antibiotici, vitamini transfuzija krvi. Lokalno se aplikuju obloge i indiferentne kreme.
Lečenje hroničnog oblika-lokalno se aplikuju indiferentne kreme i lokalno kortikosteroidi. U opštoj terapiji daju se vitamin C, antibiotici, kortikosteroidi, a u novije vreme i retinoidi.
 
Acropustulosis_infantiliscropustulosis infantilis – infantilna akropustuloza je veoma retko kožno oboljenje male dece.

Uzrok nastanka

Etiopatogeneza bolesti nije poznata.

Klinička slika

Bolest se karakteriše pojavom pustula ( mehurići ispunjeni gnojnim sadržajem) na dlanovima i tabanima, koje se mogu pojaviti i na proksimalnim delovima ekstremiteta, na kapilicijumu (kosmati deo glave) i na trupu. Subjektivno, postoji osećaj svraba, dok je opšte stanje dobro. Bolest je recidivirajuća (ponavlja se).
Opširnije...  
Powered by Tags for Joomla
 

Ko je online