Adiponecrosis subcutane neonatorum

0
290

Adiponecrosis subcutane neonatorumTo je pojava induracije  (otvrdnuća) kože i potkožnog tkiva kod novorodjenčadi. Bolest se pripisuje na hladnoću  nakon rodjenja izlaska ploda na spoljni svet, i na porodjajne traume.Manifestuje se posle porodjaja nakon 2-3 nedelje.Zapažaju se promene, indurisane kože i potkožnog tkiva u vidu nodusa (čvorova).Koža izgubi normalnu boju i postane plavocrvenkasta što se lokalizuje na trupu, ramenu i na glutealnoj regiji.Dijagnoza se postavlja na osnovu pregleda i kliničke slike zatim histološkog nalaza.Histološki se zapaža nekroza u masnom tkivu, multinuklearni histiociti sa citoplazmom.Promene se spontano regrediraju i nije potrebno nikakvo lečenje.

POSTAVI ODGOVOR