Bolesno dete

0
394

bolesno-deteKod deteta vremenom može da nastaje hronična bolest kao što su: šećerna bolest, bubrežna bolest, epilepsija, juvenilni artritis, maligna oboljenja, srčana greška, asthma, bronhitis, cerebralna paraliza.Ove bolesti srećom nisu učestale.Sa hroničnom bolešću ta deca imaju slična poteškoća:
*Usporen rast i razvoj
*Učestale posete kod lekara ili hospitalno lečenje
*Svakodnevna posebna ishrana i nega
*Bol-nelagodnost-neraspoloženost
*Manje druženje i igra sa drugom decom
Nastaju razni problemi u krugu porodice, veći materijalni izdaci, socijalna izolacija, nekad gubitak posla jednog roditelja zbog učestale nege i brige oko deteta.Ti problemi dovedu do stresa, naročito ako se nalaze još dece u toj prodici i ide na uštrb zdrave dece.Izmedju roditelja nastaju konflikti, koji se često završavaju razvodom.Može nastati i druga specifična situacija.Onaj roditelj, koji neguje i preokupiran detetovom bolešću, dovodi do dodatnih poremećaja, dok drugi roditelj koji je zaposlen može imati osećaj udaljenosti.
Za dete sa hroničnom bolešću teško se nalazi rešenje jer je sistem zdravstvene zaštite dosta rascepljen, nestalo je humanost, briga, pomoć roditeljima od strane društva.

POSTAVI ODGOVOR