Disfazija

0
541

disfazijaDisfazija je poremećaj govora i jezika, gde je govorna jezička razvijenost deteta ispod njegovog mentalnog i hronološkog uzrasta.Uzrok nastanka može biti: povrede CNS-a, asfiksija i anoksija, intrakranijalno krvarenje, hiperbilirubinemija, meningitis, encefalitis, RH inkompatibilija, febrilna konvulzija, genetski, kognitivni uzroci, psihogeni i emocionalni uzroci, motorni poremećaji, uticaj okoline.

Simptomatologija:
Razvojna disfazija se sastoji iz više oblika.Nemogućnošću izgovora velikog broja glasova (dislalija)-teškoćama u pamćenju reči-nepravilnoj upotrebi gramatičkih oblika (agramatizam) i opštoj nesposobnosti verbalnog izražavanja.Postoji problematika već u nemogućnosti izgradnje jezičkog sistema-teškoćama na fonološkom, morfološkom, pragmatičkom, leksičkom nivou.Nakon treće godine života ova deca zamenjuju glasove nepravilno izgovaraju, teško razumljiv za okolinu.Deca sa razvojnom disfonijom ne razlikuju rod, ne koriste vreme, prideve, predloge, teško usvajaju reči koje izražavaju, naročito apstraktne pojmove.Postoje morfološke i gramatičke teškoće koriste uglavnom imenice, glagole, teško govore u množini.Čuje se teškoća u strukturi rečenice SINTAKSA nepravilan redosled reči, oskudan rečnik.

Dijagnoza:
Ukoliko koristi „sopstveni jezik“ ili gestikulaciju u komunikaciji sa okolinom.Ima mali broj reči kojima zna značenje, nerado govori.Kod takvih slučajeva dete treba odvesti kod logopeda.

Lečenje:
Disfazija je vrlo kompleksno jezički poremećaj koji nekad zahteva višegodišnji rad sa detetom i brojne faktore-individualni program za svako dete, strpljenja sredine a naročito roditelja.Dolazak na audiolingvistički tretman svaki dan gde se sa aparatom razvija govor.

POSTAVI ODGOVOR