Disgrafija

0
227

disgrafijaDisgrafija je naziv prilikom teškoće pisanja, koji se konstatuje nepravilnim rukopisom.Prema uzroku se deli: nasledna, delovanje spoljašnjih nepovoljnih faktora ili kombinovani oblik.Kombinacija predispozicija sa delovanjem dva do tri spoljašnja faktora.

Simptomatologija:
Kod ove dece vrlo je kompleksno jer postoji pričanje sama sa sobom, mešanje malih i velikih slova, nečitljivost, neobičan položaj tela, pogrešno korišćenje margina i redova, neorganizovano pisanje po strani, primena verbalnih uputstava i sporo planiranje.Rukopis je neuredan, loše oblikovanje slova.Neka su slova mala a druga velika, slova deluju nesigurne, ne nadovezuju nego se često nadodajući sudaraju.Disgrafija čini četiri osnovne grupe:
Vizuelne disgrafije: poremećaj vizuelne memorije, prostorne orijentacije i suženosti, vizuelne percepcije.Najčešći simptomi su nedovoljno uočavanje izmedju slova sličnih po obliku i zato često dolazi do njihove zamene.
Auditivne disgrafije: označava sposobnost auditivnog uočavanja razlika izmedju akustiki sličnih glasova, koji dolazi do izražaja u diktatu i u svim samostalnog pisanja.
Jezičke disgrafije: ova deca u osnovi imaju patološki, jezički razvoj i patološki nerazvijen govor.To su deca sa oskudnim rečnikom i izraženom agramatizmom.
Grafomotorna disgrafija: proističe iz nerazvijenih, nekoordiniranih grafomotornih pokreta ruke koji dovodi sam rukopis kao takav a ne njegovu sadržajnu i pravopisnu stranu.

Po nivou izraženosti postoje:
*Laka disgrafija
*Izražena disgrafija
*Agrafija-potpuna nesposobnost pisanja može biti prelazno stanje koji je praćen ozbiljnim specifičnim teškoćama jer dete teško uči slova.

Dijagnoza:
To su uglavnom deca intelektualno nadprosečna pa zbog svojih poremećaja reaguju povlačenjem, izbegavanjem pisanja i čitanja.Takvo dete treba odvesti kod logopeda da se uključi u potreban tretman.

Lečenje:
Pravi se individualni plan i program za svako dete.Veliku ulogu ima roditelj u realizaciju programa kao: vežbanje, pamćenje, percepcije razlikovanja slova artikulacija glasova, logomotorika, pisanja rečenjica, diktat, slobodan sastav, pisanje štampanih malih i velikih slova azbuke u svesci s kvadratima.

POSTAVI ODGOVOR