Koarktacija aorte

0
456

koarktacija aorteKoarktacija aorte označava kongenitalnu srčanu manu, koja predstavlja suženje lumena aorte koji se nalazi nakon duktus arteriozusa u blizini potključne arterije.Suženje lumena aorte nastaje zbog zadebljanja zida na račun srednjeg mišićnog sloja.Postoji tri tipa:
Preduktalna, duktalna i postduktalna koarktacija aorte.Može da se javi kao samostalna bolest ili u sklopu sa drugim manama trikuspidne stenoze, tetralogije Fallott.Uzrok urodjenih srčanih mana mogu biti:kao kongenitalna malformacija u toku embriogeneze (rubeola majke, alkoholizam, opojne droge).Zatim faktor sredine hipoksija, medikamenti, jonizujuće zračenje.Postoji suženje aorte u dečijoj dobi i kao adultna forma, usled toga se javlja smanjeno snabdevanje krvlju kod dela aorte ispod suženja.

Simptomatologija:
Zavisi od stepena opstrukcije lumena aorte.Prvi znak je povećanje arterijskog pritska na rukama i smanjenje arterijskog pritiska na nogama.Bolovi u grudima, glavobolja, epistaxa i bolovi u nogama-klaudikacija.Kod odojčadi postoji problem sa disanjem, ubrzan rad srca, teškoće pri hranjenju, crvenilo lica i plavičasta prebojenosti kože.Kod predškolske ili školske dece nalaz se može slučajno otkriti tokom sistematskog pregleda.Glavne komlikacije koarktacije aorte su posledice teške hipertenzije u arterijskom segmentu proksimalno od koarktacije.Može se razviti moždana aneurizma, ruptura aneurizme sa hemoragijom do popuštanja miokarda leve komore.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, EKG-a, RTG snimak grudnog koša, katetirizacije srca, laboratorijski testovi, nivo elektrolita zatim NMR.Kontrola razlike pritiska i kvaliteta pulsa izmedju ruke i noge.

Lečenje:
U početnom stadijumu primenjuju se beta blokatori, diuretici, stabiliziranje stanja pre operativnog zahvata.Definitivno lečenje je stvar kardiohirurga-isecanje suženja i umetanje veštačkog krvnog suda ili umetanja patcha.Operacija se vrši izmedju treće i šeste godine starosti.Kod kasno postavljanja dijagnoze dolazi u obzir transplantacija srca kao metoda lečenja.

POSTAVI ODGOVOR