Pes Cavus

0
306

Pes CavusPes Cavus predstavlja fiksiran položaj izdubljenog stopala.Može biti kongenitalni ili neuromuskularni.

Simptomatologija:
Postoji nekoliko vrsta deformiteta: kod običnog pes cavusa je izdubljena tabanska strana stopala sa petom u položaju lakog valgusa (upolje) ili u neutralnom položaju gde je oslonac na glavi prve i pete metatarzalne kosti.U kontrakturi su meka tkiva plantarne strane stopala.Prsti stopala mogu biti normalni ali su često zgrčeni.Koža tabana postaje zadebljana ili ulcerirana zbog poremećene statike i prenosa težine.Tegobe se javljaju u vidu bola.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu kliničke slike i kliničkog pregleda.

Lečenje:
U blažim formama fizikalna medicina puno može da pomaže.Kod izraženih deformiteta i neuromišićnih oboljenja koji su u progresiji neminovna je hirurško lečenje.

POSTAVI ODGOVOR