Tetanus novorodjenčeta

0
353

tetanus novorodjencetaTetanus novorodjenčeta je akutna teška nekontagiozno oboljenje koji karakterišu tonični i klonični grčevi muskulature, zatim metabolički, elektrolitni, autonomna i respiratorna disfunkcija.Uzročnik bolesti je Clostridijum tetani, anaerobni gram pozitiv nekapsulirani bacil, spore su veoma otporne na spoljašnju sredinu, koje mogu naći na zemljištu, probavnom  traktu životinja.Do razvoja bacila dolazi usled dospevanja u anaerobnu ranu, ubodne, duboke rane gde produkcija njegovih toksina nalaze, i prouzrokuju spazam.Postoji četiri glavna oblika tetanusa: lokalni, generalizovani, cefalički i tetanus novorodjenčeta.
Generalizovani oblik je životno ugrožavajući, može da naruši disanje i stvara opšte loše stanje.
Tetanus novorodjenčeta može da se javlja kod presecanja pupčane vrpce nesterilnim instrumentima (nožem, makazom, srpom).

Simptomatologija:
Javlja se nakon sedam dana od rodjenja.Prvi znak oboljenja je otežano sisanje, dete odbija dojku zbog pojave trizmusa (grč muskulature donje vilice).Postoji dva tipa grčeva tonični-stalni, neprekidni, ne popuštaju danima i klonični-povremeni traju par sekundi do jednog minuta.Skoro uvek se oboljenje generalizuje to znači ukočenost muskulature, lica, ledja, grudnog koša, trbuha.Zauzima položaj kao da pravi most-opistotonus.Najozbiljnija je ugroženost disanja, respiratorna insuficijencija, pojava cijanoze, modra prebojenost do prestanka disanja.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu kliničke slike jer ne postoje serološke reakcije.

Lečenje:
Terapija je veoma složena i sprovodi se u centrima za respiratornu reanimaciju.Daje se specijalna imunoterapija, lečenje grčeva, suzbijanje mišićne napetosti.Daju se preparati diazepama, analgetici, beta blokatori, kardiotonici i sredstva za regulaciju acidobaznog statusa.Po potrebi intubacija, traheotomija, veštačka respiracija i ishrana nazogastričnom sondom.

POSTAVI ODGOVOR