Zamuckivanje – s razlogom nastaje, spontano nestaje

0
261

Najčešće naslednog karaktera, može nastati i kao posledica insistiranja da se od levorukog deteta napravi dešnjak, ili je povezano sa emocionalnim stanjem i napetošću mališana
Smetnje u izgovaranju pojedinih reči i poteškoće u sklapanju rečenica svakodnevna su pojava kod mališana, a posebno dečaka. Zamuckivanje je karakteristično za period između druge i pete godine, ali kod većine dece spontano prestaje. Međutim, ukoliko se javi u pubertetu obično je posledica neizlečenog mucanja u dečjem uzrastu.

Uzrok zamuckivanja nije dovoljno jasan, mada se zna da je najčešće naslednog karaktera. Nekada nastaje i kao posledica insistiranja da se od levorukog deteta napravi dešnjak. Zamuckivanje je povezano i sa emocionalnim stanjem, jer se pokazalo da obično zamuckuju donekle napeta deca. Neka zamuckuju kada su uzbuđena, a druga kada razgovaraju sa pojedinim osobama koje doživljavaju kao autoritete. Nekada počinju da zamuckuju kada im se desi nešto novo i neuobičajeno u životu, kao što je rođenje brata ili sestre, polazak u vrtić, preseljenje u novi stan, odlazak bliske osobe.
Ovaj problem izazvan je intenzivnim razvojem mišljenja deteta, koje prevazilazi njegove govorne mogućnosti. Dete između druge i pete godine raspolaže skromnim rečnikom, izražavanje misli nije usavršeno, a ni pokreti govornih organa nisu precizni. Razume dosta, mnogo želi da kaže, mnogo pita i želi da sazna, a sve nije u stanju da govorom izrazi. Ako uz sve ovo ni roditelji nemaju dovoljno razumevanja, već završavaju njegove započete rečenice, dete će biti dodatno isfrustrirano i još više će zamuckivati.

Na sreću, većina koja zamuckuje problem spontano prevazilazi za nekoliko meseci. Samo kod manjeg broja zamuckivanje posle pete godine prerasta u hronično mucanje. Da se ovako nešto ne bi događalo, detetu treba dati dobar govorni primer, jer ono uči imitirajući odrasle. Treba da se govori laganije, sporije i manje komplikovano, uz korišćenje jednostavnih rečenica. Takođe, sa detetom se treba igrati i pustiti ga da priča koliko god želi. Tokom razgovora ne treba ispravljati njegov govor, ne treba ga zadirkivati niti grditi. Ne treba ga požurivati ili prekidati, već mu treba dati dovoljno vremena da izrazi misao ili odgovori na pitanje.

POSTAVI ODGOVOR