Limfomi dječje dobi

0
322

limfomiLimfomi su oblici raka u tkivu limfnog sistema koji se sastoji od raznih krvnih žila i organa:
* Limfnim žilama se transportira skoro bezbojna limfna tekućina.
* Limfatični organi kao limfni čvorovi, slezena i timus sadrže ćelije koje su neophodne za odbranu od infekcija (limfociti).
* Limfociti se mogu javiti i u drugim dijelovima tijela, kao na primjer u krajnicima, crijevima i u koži.
Limfomi se mogu podjeliti na Hodgkinovu bolest i Non – Hodgkinove limfome (NHL).
Non-Hodgkinov limfom
Non-Hodgkinovi limfomi su najčešći u djetinjstvu. Kod NHL limfni čvorovi su uglavnom povećani u području vrata, trbuha i prepona.
NHL dijele se prema tipu ćelija na B – NHL i T- NHL:
* B ćelijski oblik NHL se kod djece javljaju većinom na crijevima, posebno u blizini slijepog crijeva.
* T ćelijski oblik NHL najčešće je vezan za pojavu povećanih limfnih čvorova u grudnom košu. Bolest je praćena otežanim disanjem, te oteklinom u predjelu vrata i lica.
Non Hodgkinovi limfomi se takođe mogu javiti i na drugim organima, na primjer na jetri, slezeni, koštanoj srži, limfnim čvorovima, u centralnom nervnom sistemu ili u kostima. Sigurna dijagnoza se može postaviti samo pomoću biopsije. Kod biopsije se uzima jedan dio tkiva zahvaćenog tumorom i posmatra mikroskopom (patohistološka dijagnoza – PHD).                             
Kada je dijagnoza postavljena rade se daljnje pretrage, da bi se ustanovila rasprostranjenost tumora. Tu se ubrajaju: rentgensko snimanje, kompjuterska tomografija (CT), scintigrafija skeleta, ultrazvuk i razne pretrage krvi.
Većina limfoma je kod djece i omladine u vrijeme postavljanja dijagnoze već rasprostranjena po tijelu.
Za liječenje NHL koristi se kemoterapija.Za liječenje NHL B ćelijski tip koristi se terapijua 2-6 mjeseci zavisno od stadija bolesti , dok se T ćel tip NHL liječi kao akutna limfoblastična leukemija.
Približno 80% djece sa NHL ozdravi.
Hodgkinova bolest
Hodkinov limfom (HL) je vrsta limfoma koja je dobila ime po Thomsonu Hodgkinu, koji je bolest prvi put opisao 1832 godine.
Hodgkinova bolest se vidi mnogo češće kod omladine i odraslih. Rijetko se javlja kod uzrasta mlađeg od 3 godine. Najčešća je kod djece starosti od 10 godina. Prvi znak bolesti je povečanje limfnih čvorova na jednoj strani vrata. Ako se limfni čvorovi u sklopu oboljenja javljaju u grudnom košu, djeca imaju podražajni kašalj, otežano disanje. Prateća pojava povišene temperature i noćnog znojenja se ispoljavaju kod B oblika HL uz predhodno opisanu pojavu limfnih čvorova.
Kod Hodgkinove bolesti uglavnom su oboljeli periferni limfni čvorovi, koji leže gusto zbijeni uz površinu kože. Slezena, jetra i limfni čvorovi u trbuhu mogu također pokazati znakove bolesti. Prvi znaci ove bolesti većinom su: temperatura i bezbolno povećanje limfnih čvorova.
Odstranjen limfni čvor kirurškim putem se patohistološki dijagnosticira te uz dodatne dijagnostičke procedure kao i kod NHL ( RTG dijagnostika, CT punkcija koštane srži ) se postavi dijagnoza i stadij bolesti.
HL se liječi kemoterapijom 3 -8 mjeseci, zavisno od stadija bolesti . Uspješnost liječenja je i do 90%. Za HL je veoma efikasno i vanjsko zračenje poslije završene kemoterapije.

POSTAVI ODGOVOR