Diastematomielija

0
528

Diastematomielija je longitudinalni rascep kičmene moždine koji se deli na dva dela.Može zajedno da se javi sa spinom bifidom.
Klinička slika: kičmena moždina je podeljena koštanim, hrskavičavim, fibroznim septumom, koji razdvaja kičmeni kanal delimično ili potpuno.Diastematomielija može da zahvati deo kičmene moždine u nivou jednog ili više pršljena.Najčešće se javlja u donjem torakalnom ili gornjem lumbalnom delu kičmene moždine.Diastematomielija ometa normalan rast kičmene moždine i usporava razvitak nervnih elemenata sa progresivnim deficitom u delovima tela u zavisnosti segmenata kičmene moždine u kome se nalazi.
Dijagnoza: RTG snimak kičme, lumbalna mijelografija, elektromiografija, CT, NMR.
Lečenje: važno je hirurško uklanjanje septuma i rekonstrukcija omotača kičmene moždine.Ako se diastematomielija zajedno se javlja sa spinom bifidom, uvek se primarno leči spina bifida.

POSTAVI ODGOVOR