Perzistentna kloaka

0
310

Perzistentna kloaka predstavlja poremećaj u razvoju urorektalne pregrade-zajedničko otvaranje mokraćnog, genitalnog i digestivnog sistema.Spada u urodjene anomalije.
Klinička slika:kod ovog poremećaja rektum, vagina i urinarni trakt se otvaraju preko jednog zajedničkog kanala-kroz jedan otvor lokalizovan na mestu gde se inače nalazi otvor uretre.Spoljašnji genitalni organi su manji.Može biti sa pridruženim poremećajem kao inperforirani  anus (čmar) nedostatak urinarnog i genitalnog otvora, megaureter, megakolon, renalna displazija, renalna agenezija.
Lečenje:je hirurško oko 3-4 meseca života, radi se posteriorno sagitalna-anorektovagino uretroplastika.

POSTAVI ODGOVOR