Hijatusna hernija

0
454

Stalni ili povremeni prolaps dijela želuca u grudnu duplju kroz hijatusni otvor dijafragme. Može biti kongenitalna (simptomi već na rođenju) ili rijetko stečena . Po tipu može biti

klizna, paraezofagusna kombinovana.

    Klizna hijatusna hernija u djece je češća. Kod ovog tipa teminalni dio jednjaka i kardija se nalaze iznad dijafragme tj. intratorakalno. Zbog poremećenih fizioloških odnosa oslabljena je funkcija gastro – ezofagusnog spoja te želučani sadržaj može regurgitirati.

    Klinički se manifestuje povraćanjem u obliku bljuckanja, nakon hranjenja kad se dijete položi, te imitira halaziju, a ponekad je povraćanje u mlazu te liči na stenozu pilorusa. Kao komplikacija može se javiti ezofagitis te se u povraćenom sadržaju mogu naći i primjese krvi ili se kao simptom javi disfagija.

    Liječenje klizne hernije je konzervativno. Dijete se stavlja u polusjedeći položaj veći dio dana ili noći ili u specijalnu stolicu. Postupak je dugotrajan, a mora se nastaviti i par mjeseci po prestanku povraćanja. U ishrani manji, ćešći obroci guste hrane.

    Paraezofagusna hijatusna hernija u djece je rijetka. Fundus želuca prolabira u toraks pokraj kardije kroz hijatus. Simptomi ovise o veličini hernije. Manje mogu proći i asimptomatski dok velike mogu izazvati kolaps pluća i kolaps srca. Dijagnoza se postavlja radiološki, a ezofagoskopija se radi da se dokaže prisustvo komplikacija (ezofagitis ili striktura jednjaka). Paraezofagusna hernija se uvijek tretira hirurški.

    POSTAVI ODGOVOR