Emocionalna inteligencija

0
264

Emocionalna inteligencijaEmocionalna inteligencija uključuje sve kategorije prisutnih emocija.Osoba ih obradjuje svojim intelektualnim kapacitetom, logikom i mišljenjem.Emocionalna inteligencija se sastoji iz različitih tipova kao razumevanje, osećanja, otkrivanja, inteligencija za medjuljudske odnose.Emocionalna inteligencija se uči odmah nakon rodjenja deteta.Plač deteta je početak govora, zatvara oči i spava, sisa prstiće.Sposobnost i veština utiče na emociju u razvoju životnog doba počev od malog deteta, u pubertetu, adolescentima, adultusu i u starosno doba.Obrada raznih informacija označava inteligenciju, a emocija predstavlja oblik informacije.Emocija se sastoji iz dva dela.Fizička pojava kao znojenje, ubrzan rad srca, znojenje dlanova.Drugi deo čine osećanja strah, napetost, anksioznost.Fizičke pojave su bez svesne kontrole, dok je mozak svestan može da promeni situaciju koji se dešavaju u organizmu.Može izabrati način reagovanja.Emocionalna inteligencija zavisi od spoljašnjih i unutrašnjih faktora.Roditelji u toku odgoja i vaspitanja mogu uticati na razvoj inteligencije i iskoristiti sve potencijale.Za manipulisanje emocije koristi se govor i jezik, uključuljući složeniju emociju kao što je razočarenje, ljubomora, zavisnost.Kod svih ljudi postoji i unutrašnji govor  (priča sama sa sobom u vidu misli).U govoru treba koristiti reči koji otkrivaju raspoloženje kao vedar, uzbudjem, duhovit, tužan, ljut, besan, uzrujan.

POSTAVI ODGOVOR