Da li se zove bolest šum na srcu?

0
609

šum-na-srcuŠum na srcu ne predstavlja bolest kod deteta.Kod potpuno zdrave dece isto može da se čuje šum na srcu koji se naziva funkcionalni ili fiziološki šum.Uglavnom se otkrije tokom infekcije, koja je praćena povišenom temperaturom.Šum zdravog srca ima specifične karakteristike od organskih šumova.Obično pedijatar ne informiše roditelje kod funkcionalnog ili fiziološkog šuma, već sačeka da dete ozdravi da bude bez temperature.Na kontrolnom pregledu detaljnije posluša srce, ako je u potpunosti nestao, zaista se radi o fiziološkom šumu.Ukoliko je šum istog intenziteta potrebno je poseta kod dečjeg kardiologa.To se najviše odnosi na decu satariju od dve godine, jer teške urodjene srčane mane se već ispoljavaju u prvim danima ili mesecima života.Kod dečjeg kardiologa dete se pregleda klinički, zatim se uradi EKG i UZ srca (ehokardiografija).Ukoliko se potvrdi da se radi o funkcionalnom šumu, to znači da je detetovo srce potpuno zdravo i ispitivanje je završeno.Kod dece kod koje se otkrije fiziološki šum, povremeno može da se čuje nekad slabije ali do puberteta nestaje.Dete može da se bavi sportom, pa čak iako se šum čuje.Ako je dokazano da dete nema urodjenu srčanu manu kontrole nisu potrebne, sem ako se sportom aktivno bavi i ide na takmičenje.Ta deca koja imaju uredjenu srčanu manu idu na detaljna ispitivanja i uvodi se po potrebi odredjena terapija.

POSTAVI ODGOVOR