Adaptacija na vrtić

0
282

Adaptacija na vrticPočetkom septembra prvi put se dete odvaja od roditelja kada kreće u dečiji vrtić.Za adaptaciju je pravo vreme dok je majka na porodiljkom bolovanju ili je na godišnjem odmoru.Adaptacija deteta zavisi od: uzrasta, prethodnih iskustava, odvajanja i od roditelja kako prihvataju adaptaciju.To može biti normalna pojava, kao izazov, ili trauma.Polazak u vrtić je velika promena za dete a i za roditelje jer detetu ukoliko je moguće treba objasniti mesto gde su i druga deca, druženje i igranje, jelo, spavanje, oblačenje.Prilagodjavanje deteta za vrtić je oko mesec dana.Pravo vreme za polazak deteta u vrtić je kada su i roditelji spremni za odvajanje.Prerano je dati dete u vrtić pre treće godine jer je još nerazuman, teško je verbalno objasniti neke stvari.Polazak deteta u vrtić je pokazatelj zrelosti deteta, dokaz da je poraslo da se osamostaljuje a uostalom o njemu će brinuti stručni tim.
Dete koje prvi put odlazi u vrtić oseća se samo, izgubljeno i bespomoćno.Odlazak u vrtić je odvajanje od roditelja i suočavanje sa nepoznatim prostorom i osobama.Detetu nekoliko dana ranije treba objasniti ulazak u novi svet jer se mama vraća na posao.Detetu treba spakovati omiljenu igračku, cuclu ili predmet koji ima vaš miris.Napuštajući vrtić brzo se pozdravite sa detetom, bez produženog oproštaja da ne bi došlo do anksioznosti i suza.

POSTAVI ODGOVOR