Poremećaj glasa ili hiperkinetička disfonija

0
277

Poremećaj glasa ili hiperkinetička disfonijaGlas i govor su proizvodi tri funkcije organizma:respiracije, fonacije i artikulacije.Osnovni glas formira se u laringsu aktiviranjem glasnica.Govor se može ubrzati do razumljivosti i za ovih granica pripada patologiji i zahteva logopedski tretman.Pod uticajem emocije nalazi se respiracija, fonacija i artikulacija.Tako da u nekim situacijama mogu biti poremećene, koji se ispunjava poremećajem glasa i govora.Menja se jačina, boja, visina glasa i postaje brži ili sporiji.U dečjem dobu česti su poremećaju glasa-hiperkinetička disfonija i dečiji čvorići.Tada je kvalitet glasa narušen, nastaje promuklost slabog intenziteta.Dete ima govorne smetnje.
Poremećaj glasa deli se: na organske i funkcionalne.
U organske spadaju-kongenitalne anomalije, povrede, alergije, endokrini poremećaji, poremećaj CNS.
Funkcionalni poremećaji glasa su: pogrešna upotreba vokalnog aparata i socijalno profesionalni uzroci.
Kod dečije promuklosti uzroci su: vika, plač, preterano pevanje, previše govora, glasno vikanje.Kada pričaju ne koriste pauze i nepravilno izvode disanje, tako da naprežu glas i čvorići, nastaju posredsvom stresa koji utiču na larinks i glasne žice.
U pubertetu takodje osnovni glas može da postaje problem.U funkciji endokrinih žlezda, jer usporavaju glas glasnica i ometaju mutaciju glasa (prirodna promena u glasu).
Lečenje:
Poremećaj glasa zahteva upornost.Ukoliko je u pitanju povećana nazalizacija treba proveriti da li je uvećan treći krajnik.Odneti dete kod otorinolaringologa.Psihološka stabilizacija sprovodi se kod kuće ili u školi.Fonorehabilitacija se sprovodi sa vežbama disanja, kod predškolske dece kroz igru.Preko dana postiže se učestalim vežbama, dete postaje svesno svoje greške u glasu i željan je da ga poboljša.Deca već od najranijeg uzrasta zapažaju intonaciju ljudskog glasa.Treba im pružiti blag, melodičan i prijatan glas.Prilikom govora potencirati fiziološko-opušteno pravilno govorno disanje.

POSTAVI ODGOVOR