Deficit mijebperoksidaze

0
154

Deficit mijebperoksidazeDeficit mijebperoksidaze je nasledno autosomno-recesivno stanje bolesnici imaju povećanu skolnost ka gljivičnim infekcijama(candida).
Anamnestički podaci govore o učestalim infekcijama sluzokože i kože, limfadenitisu ili učestale infekcije druge lokalizacije.Treba da probudi sumnju na poremećaj fagocitne funkcije.Važne su osnovne laboratorijske analize.Utvrdjivanje broja leukocita i neutrofila, pregled perifernog razmaza krvi zatim oksidativni metabolizam fagocita.
Terapija neutropenije zavisi od akutnog ili hroničnog oblika, težine, imunološkim ili hematološkim poremećajima.U težini infekcijama potrebna je primena antibiotika širokog spektra i ponekad analiza granulocitnog faktora rasta (G-CSF), zbog smanjenja  dužine trajanja neutropenije.
Kod urodjenih formacije neutropenije zahteva dugotrajnu primenu, radi smanjenja infekcije.
Kod hronične granulomatoze primenjuje se antimikrobna terapija zbog profilakse bolesti.

POSTAVI ODGOVOR