Znaci autizma kod dece

0
244

Znaci autizma kod deceRano otkrivanje autizma je od presudne važnosti za dalji tok života, za sticanje socijalnih veština i samostalnosti.Autizam se teško dijagnostifikuje jer ne postoje testovi krvi, genetički markeri samo facijalne oznake i neke druge karakteristike.Postoji veliki spektar različitog ponašanja kod dece sa autizmom.Već sa dve godine može sa sigurnošću otkriti autizam kod deteta.Roditelji već mogu primetiti i rane znake autizma pre nego što dete napuni godinu dana.
Postoje znaci autizma kod dece mladje od 12 meseci.
-ne ostvaruje kontakt očima, ne smeje se, i kad vas gleda kao da gleda kroz vas
-ne voli da se mazi ili dodiruje
-ne pokazuje interesovanje za igračke
-ne pokazuje nikakve naznake za govor
-nema gestove i pružanja ruke
-ne reaguje na zvuk
-ne odaziva se na svoje ime
-ne okreće glavu da čuje odakle dopire zvuk
-ne pokazuje strah kad čuje jak zvuk, ali njegov sluh može biti dobar
Znakovi autizma kod dece izmedju 12-24 meseca:
-ne pokazuje gestove, ne klima glavom za „da“ili za „ne“, ne maše rukama
-ne koristi reči čak ni fraze od dve reči od 24 meseca, nema brbljanja
-karakteristično je eholalija, stereotipno ponavljanje reči ili fraze
-gubi verbalne ili socijalne veštine
-ignoriše ljude i povlači se u sebe
-ne hoda ili par koraka na prstima
-ne interesuje ga okolina, čak ni druga deca
Znakovi autizma kod dece od 2 godine i starije:
-neki ne govore ili ima teškoće u govoru, slabo ide konverzacija ima siromašan rečnik
-ne odaziva se na svoje ime
-može da plače, da se smeje bezpotrebno
-fokusira na detalje na nekom predmetu duže vreme
-ne pokazuje interesovanje za drugu decu
-igra sa igračkama vrlo neobično
-može da odbija dodir, hranu, predmete
-ima poteškoće sa spavanjem, budi se u toku noći više puta, rano ustaje
-teška je za saradnju, preterano aktivna ili može biti hiperaktivna, impulsivna ili agresivna
-povredjuje sebe ujeda ili udara
-ponavlja neke aktivnosti kao tapšanje rukama
Mnogi od ovih znakova ili slični nekad se jave i kod normalnog zdravog deteta, koji samo prolazi kroz različite faze u svom razvoju.

POSTAVI ODGOVOR