Emocionalna nestabilnost ličnosti

0
94

Emocionalna nestabilnost ličnostiEmocionalna nestabilnost je poremećaj ličnosti sa neprikladnim i ekstremnim načinima izražavanja emocionalnih reakcija.Postoji razlika izmedju normalnih emocionalnih odgovora i širokog spektra emocije i reakcije na ekstrene načine.Emocionalna nestabilnost može da se javi u svim životnim dobama.Postoje rani znakovi emocionalne nestabilnosti na koju treba na vreme obratiti posebnu pažnju.Nestabilnost predstavlja nepredvidjenost emocije i reakcije na razne dogadjaje koji su povezani sa psihopatološkim poremećajima kao što je paramimija i paratimija.
Paramimija je neodgovarajući odnos izmedju mimičkog izraza i raspoloženja (defekt emocionalne rezonancije).
Paratimija je poremećaj opšteg raspoloženja i ponašanja, krajnje neprilično ponašanje u odredjenim situacijama.
Emocionalna nestabilnost kod dece može biti posledica stanja kao što je ADHD ili autizam.To su primarni simptomi što roditelji primećuju i potraže stručnu pomoć.
Kod poremećaja ličnosti postoji oštećenje socijalizacijski i komunikacijski veština.Emocionalna nestabilnost može da se javlja kod doživljene traume u ranom detinjstvu (razvod roditelja, svadje), prouzrokuju kod deteta doživotne emocionalnih problema.Može da se ispoljava još kao ekstremne emocionalne reakcije, ili neadekvatna reakcija na odredjene dogadjaje.Kod takvih ličnosti može da se primaćuju razni simptomi:brzo menjaju raspoloženje, često su impulzivni, ponašaju se na neočekivan način, česti su u konfliktima, ne mogu upravljati sa svojim emocijama, ne mogu održavati dugotrajne bliske odnose, teško se smiruju posle odredjenih emocija.
Emocionalna nestabilnost se dijagnostifikuje kao poremećaj ličnosti i sprovodi se neuropsihologijska obrada znači psihološko testiranje, intrevjue pomoću kojih se može postaviti tačnu dijagnozu.
Psihoterapijsko lečenje obuhvata:
*kognitivnu-bihevioralnu terapiju kada terapeut ima uticaj za menjanje misli, ponašanje i emocionalne odgovore.
*dijalektično-bihevioralna terapija-terapeut dovodi u odredjenu okolinu, ohrabruje za preuzimanje odgovornost za svoje postupke.
*psihoanaliza i psihodinamska terapija podrazumreva toplinu, poverenja, razumevanja izmedju pacijenta i terapeuta.Da se uspostavi ravnoteža u odnosu izmedju unutrašnjeg i spoljnog sveta.
*Grupna terapija-stvara se otpor i suočavanje sa problemima i razmena pozitivnih i negativnih poteškoća.
*terapijska zajednica-pojedinac pripada odredjenoj grupi da stvara pozitivan model i uzor.
Ako se lečenje sprovodi na vreme u ranoj dobi detinjstva, moguća je potpuna stabilizacija stanja do odraslog doba.

POSTAVI ODGOVOR