Prepoznati dete sa posebnim potrebama

0
217

Prepoznati dete sa posebnim potrebamaKada postanemo roditelji u životu od korena sve se menja.Upoznali smo drugačiju vrstu ljubavi-najjaču na svetu.Naročito reagujemo, kada dete nije u potpunost zdrava, rodjeno sa nekom manom ili je dete sa posebnim potrebama.
Svaki roditelj ima samo jednu želju da njihovo dete bude u potpunosti zdravo.
Dete može da ima zdravstvene, psihičke i socijalne posledice, ometanosti u razvoju.
Posebne potrebe mogu biti: lokomotorna oštećenja, oštećenosti komunikacije, oštećenja vida, sluha, govora, čitanja, pisanja, unutrašnjih organa, intelektualno-psihički i mentalno oštećenje, orijentacija memorije, poremećeno uzimanje hrane, vezanost za aparat, veštački otvori, razne bolesti kao šećerna bolest, epilepsija, hemoragična hromozomopatija, autizam, ADHD bolest ili nedostatak delova tela, grimase i još mnogo toga.
Često se dešava da u najranijem uzrastu ne primećuje se, već kasnije tokom rasta primećuju se odstupanja od normalnog razvoja.Postoje situacije kada se dete na rodjenju hendikep.To su urodjene anomalije, koje se ne mogu korigovati već samo pomoći u nekoj meri.
Brižni roditelji i porodica prilagodjavaju se detetovoj mogućnosti, troše puno energije jer suočavanju sa realnošću.Postaju vezani toliko da ako imaju još dece koje su zdravi upadnu u zamku i zapostavljaju ostalu decu.
Deca rodjeni sa zdravstvenim i psihofizičkim problemima treba omogućiti školovanje.
Prvo se edukuju roditelji gde su uključeni i stručna lica.To su defektolozi, pedagozi, oligofrenolog, surdoaudiolog, i tiflolog (osoba sa slepima).Pristup detetu je individualan, vaspitni program se sprovodi po I O P-u (Individualni Obrazovni Plan).

POSTAVI ODGOVOR