Feohromocitom

0
358

FeohromocitomFeohromocitom je tumor, čije ćelije stvaraju Kateholamine u dosta velikoj količini, što dovodi do povišenja krvnog pritiska.Najčešće je to pojedinačni tumor nadbubrežne žlezde koji produkuje epinefrin i norepinefrin.

Klinička slika:

Uglavnom dominira hipertenzija, koji može biti stalna ili se javlja u krizama tj, naglih skokova krvnog pritiska.Na terapiju slabo reaguje.U početku su hipertenzivne krize redje a kasnije postaju češće i duže traju.Napad se manifestuje pulsirajućim glavoboljom, lupanjem srca, bol iza grudne kosti, povraćanje i bol u trbuhu.Krvni prisak se kreće od 300/175,  praćen tahikardijom.

Dijagnoza:

Se postavlja na osnovu nalaza visokih vrednosti Kateholamina  ili njegovih metabolita.Da bi se odredila lokalizacija tumora koristi se CT, NMR, scintigrafija srži nadbubrežne žlezde, abdominalna aortografija.

Diferencijalna dijagnoza:

Feohromocitom može dati slične tegobe, kao esencijalna hipertenzija, vazomotorni poremećaj u menopauzi, hipoglikemijska kriza, anksioznost.

Komplikacije:

Mogu biti zbog hipertenzije, dolazi do promena na srcu, krvnim sudovima, očnom dnu, bubrezima.Ukoliko hipertenzivna kriza dugo traje može doći do fibrilacije komore ili cerebralne hemoragije (šlog).

Lečenje:

Sprovodi se alfa i beta blokatorima na androgeneričke receptore dve-tri nedelje.Glavna terapija je hirurška.Prilikom operacije oslobadja se veća količina Kateholamina i nastaje nagli skok pritiska.Posle operacije odnosno uklanjanja tumora dolazi do naglog pada krvnog pritiska i hipovolumije (šoka).Benigna forma daje zadovoljavaljuće rezultate.

POSTAVI ODGOVOR