Dijabetes – doživotni i opasni pratilac

0
313

dijabetes_dozivotni_i_opasni_pratilacNajčešće posledice nelečenog dijabetesa slepilo, bolesti bubrega, amputacija nogu i neuropatije, odnosno obolevanje perifernih nerava – objašnjava za čitaoce „Života plus“ profesor dr Nebojša Lalić
Od dijabetesa, bolesti koja nastaje usled nedostatka insulina u organizmu, može oboleti svako, u bilo kom životnom dobu. Ovo hronično oboljenje postaje doživotni pratilac obolelog, a najčešći simptomi su opšta slabost organizma, brzo zamaranje, gubitak telesne težine, suvoća usta… Kako nastaje „šećerna bolest“, kako se sprečava i leči, za čitaoce „Života plus“ objašnjava profesor drNebojša Lalić, načelnik Odeljenja za metaboličke poremećaje u dijabetesu Klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije i profesor na Medicinskom fakultetu.
– Dijabetes je oboljenje koje nastaje usled poremećaja delovanja hormona insulina. Ispoljava se povišenim nivoom šećera u krvi i predstavlja kompleksan metabolički poremećaj u organizmu, koji osim šećera obuhvata još i masti i povišeni krvni pritisak. Ukoliko se na vreme ne prepozna i ne leči može dovesti i do invaliditeta. Najčešće posledice nelečenog dijabetesa su slepilo, popuštanje bubrega do te mere da je potrebna transplantacija, amputacija nogu i neuropatije, odnosno obolevanje perifernih nerava. Osim toga, dve trećine bolesnika sa infarktom miokarda ima dijabetes, ili stanje pred pojavu ove bolesti. To znači da se dijabetes najčešće javlja „udruženo“ sa kardiovaskularnim smetnjama, povišenim krvnim pritiskom i moždanim udarom.

Kada se dijabetes ispoljava?

– Dijabetes tip 1, koji se od početka leči insulinom, javlja se kod dece i mladih do trideset godina. Sa ovim oblikom šećerne bolesti živi od 10 do 15 odsto pacijenata. Bolest nailazi iznenada, pacijenti su obično do tada potpuno zdravi. Simptomi su pojačana žeđ i malaksalost, zadah koji se oseća na aceton. To su ozbiljna upozorenja da se javite lekaru, jer ukoliko se bolest ne leči na vreme moguć je i smrtni ishod.

A uz lekarski nadzor?

– Uz lekarski nadzor pacijent se brzo oporavlja i nastavlja život sa bolešću. Jedina terapija je
insulinom, jer pankreas nije u stanju da ga proizvodi. S obzirom na to da su pacijenti u osetljivom životnom dobu, pubertetu i ranoj mladosti, sve ovo im može biti jako teško, pa je podrška porodice i sredine, kao i saradnja sa lekarom od presudne važnosti. Jer samo ako je pod stalnom lekarskom kontrolom, pacijent može da smanji rizik od komplikacija, koje se najčešće pojavljuju na očima, bubrezima i perifernim krvnim sudovima. Nažalost, kod ovog tipa dijabetesa zasada može samo da se utvrdi rizik od određenih bolesti, ali ne postoji način da se one spreče.

Šta je dijabetes tip 2?

– Dijabetes tip 2 od kojeg boluje između 80 i 85 odsto pacijenata, po pravilu se javlja u starijoj životnoj dobi, bez značajnijih simptoma. U Srbiji, prema okvirnim procenama, beleži se porast oboljenja za oko 20 procenata u poslednjih osam godina. Ovaj tip dijabetesa zahteva vrlo ozbiljno lečenje i najčešće se dobija zbog prekomerne i neizbalansirane ishrane, nezdravog načina života koji podrazumeva puno sedenja, stresa i mnogih drugih faktora.

Da li ovaj oblik dijabetesa može da se spreči?

– U poslednje vreme postoje metode za utvrđivanje rizika, kao i za sprečavanje bolesti. Ipak, iako bolest ne može uvek da se spreči, može se barem odložiti. To se postiže pre svega promenom načina ishrane i uvođenjem svakodnevne fizičke aktivnosti. Pod fizičkom aktivnošću podrazumevaju se brze šetnje, vožnja bicikla, trčanje, plivanje, u trajanju od 30 minuta do sat vremena. Ali, iako je ovo osnova svake uspešne terapije, ona, nažalost, ponekad nije dovoljna.

Šta još treba da se učini?

– Lečenje povišenog nivoa šećera i masti, kao i hipertenzije veoma je važno, a suština je da se vrednosti dovedu u referentne što pre, kako bi se izbegla pojava bolesti. Da bi se postigao potpuni efekat terapija dijabetesa tip 2 mora da bude trostruka. To znači da istovremeno mora da se reguliše nivo šećera, masti i povišen krvni pritisak, bez obzira na to da li su se komplikacije javile ili ne. Takođe, terapija je prilagođena svakom pacijentu ponaosob. Samo pod ovakvim uslovima dijabetes tip 2, iako ne može da se izleči, može da se drži pod kontrolom.

Koliko su postojeći lekovi efikasni?

– Pokazalo se da lekovi jedno vreme budu efikasni, ali onda njihovo dejstvo slabi i moraju da se zamene. Praktično, ne postoji jedinstven način lečenja, već se terapije menjaju i kombinuju u određenim vremenskim periodima. Tragajući za što efikasnijim lekovima, poslednjih nekoliko godina, istraživači rade na inkretinskom konceptu.

Kakav je to koncept?

– Do sada su lekovi ili podsticali pankreas da luči insulin, ili je insulin davan spolja. Sada su istraživači ustanovili da postoje inkretini, grupa hormona iz creva koji imaju sposobnost da podstiču stvaranje insulina iz pankreasa, a istovremeno i štite ćelije u pankreasu koje luče ovaj hormon. Pacijenti sa dijabetesom tipa 2 imaju sniženi nivo ovih inkretina koji se veoma brzo razgrađuju pod delovanjem određenog enzima. Stručnjaci su napravili sintetske molekule slične inkretinima, koji se injekcijama daju obolelom. Podižu nivo inkretina u cirkulaciji i podstiču pankreas da luči insulin. Drugim pristupom došli su i do velikog broja lekova u tabletama. Ovim postupkom sintetizovali su supstance koje koče razgradnju inkretina, odnosno utiču da ga ima što više.

Da li su ovi lekovi na pozitivnoj listi?

– To su lekovi novije generacije od kojih je prva grupa nedavno registrovana kod nas, a druga tek treba da bude registrovana. Oni jesu uključeni u terapiju, ali još nije rešeno pitanje refundiranja novca. Važno je i napomenuti da lekovi mogu delovati u različitim fazama bolesti, u zavisnosti od trenutka kada se ona dijagnostikuje. Na samom početku bolesti dok pankreas još može da se podstakne da sam luči insulin, ili kasnije kada klasični lekovi postanu neefikasni, a potrebno je sprečiti razgradnju inkretina.

NACIONALNI PROGRAM

Studije finskih naučnika pokazale su da ako se za godinu dana skine pet odsto telesne težine, smanji unos masti za 30 procenata i masne kiseline za 10, a poveća unos vlakana za 15 odsto i primeni četiri sata fizičke aktivnosti nedeljno, rizik od pojave dijabetesa tipa 2 može da se prepolovi. Kako ovo nisu drastične mere, Međunarodna federacija za dijabetes dala je preporuke za pravljenje Nacionalnog programa za prevenciju i ranu detekciju dijabetesa tipa 2. Kao pilot studija, kod nas se ovaj program sprovodi u većini domova zdravlja, kaže dr Lalić, rukovodilac Nacionalnog programa za Srbiju.

ISHRANA

Pravilan način ishrane podrazumeva redukovanje unosa masti, a potenciranje unosa složenih ugljenih hidrata, savetuju stručnjaci. To znači da treba jesti dosta voća i povrća sa glutenom i celulozom, jer oni stabilizuju nivo šećera u krvi. Primera radi, može da se jede sveže voće, ali ne i da se piju voćni sokovi. Može da se jede krompir salata, ali ne i krompir pire. Važno je sačuvati mehaničku strukturu namirnica, odnosno ne seckati ih i ne gnječiti. Može da se jede i riba, kao i sva posna životinjska mesa.

MERENJE ŠEĆERA IZ SUZA

Iako moderni aparati dijabetičarima vrlo precizno i brzo daju rezultate nivoa šećera u krvi, ovaj uređaj još će im više olakšati analizu. Naime, naučnici tvrde da je vrlo verovatno da u budućnosti neće biti potrebne igle, bockanje u vrh prsta niti uzorci krvi, već će se nivo glukoze meriti iz kapljica suza!
Naučnici Univerziteta u Mičigenu razvili su senzor koji omogućava merenje nivoa glukoze iz uzoraka suza. Uređaj je testiran nekoliko puta na životinjama i davao je vrlo precizne rezultate, koji su prethodno upoređivani sa rezultatima koji su se dobijali analizom krvi. Nivoi su bili isti, a ova metoda, pored toga što bi bila bezbolna i vrlo lako izvodljiva, značajno bi smanjila i opasnosti od infekcija.

POSTAVI ODGOVOR