Inverzija materice

0
256

Zbog patoloških činilaca normalna statika unutrašnijh polnih organa žene, može da se promeni  u patološki položaj.Najveći polni organ je materica, koja se nalazi u sredini male karlice, ispred rektuma i iza mokraćne bešike.Za opisivanje položaja materice potrebni su ovi podaci:
*Positio ili stav gde se nalazi materica-u maloj karlici
*Versio podrazumeva nagib cele materice prema vagini.Uzdužna osovina  (tela i grlića) sa osovinom vagine stvara prav ugao.Taj položaj je anteversio uteri.
*Flexio znači pregibanje tela materice prema grliću pri čemu se stvara ugao preko 90-100 stepeni, za  taj položaj je naziv  anteflexio uteri.
Može se reći da je fiziološki položaj materice usmerena kao anteverzija i antefleksija.Promenu položaja materice mogu izazvati brojni faktori fiziološki i patološki.
Fiziološki faktor je trudnoća i prepunjenost unutrašnjih organa.Dok patološki faktori  su tumori, athezije, eksudati.Promena položaja materice mogu biti u horizontalu ili vertikalu.
Horizontalne varijacije u smislu ante, retro, latero, flaksije.
Pomeranje vertikalno može biti: torzija, rotacija, inverzija materice.
Uzrok nastanka može se povezati sa kratkom pupčanom vrpcom, hroničnim endometritisom, slabosti miometrijuma, iznenadni prevremeni porodjaj i dr.
Klinička slika:nastaje odmah postpartalna hemoragija, nekad u stanje kardiovaskularnog kolapsa što može da se pretvori u hemoragijski šok.
Dijagnoza:se postavlja na osnovu simptomatologije i ginekološkog pregleda.Ukoliko nije došlo do prolapsa, ne može se napipati cerviks.Definitivna dijagnoza se postavlja laparotomijom. Lečenje:primenjuje se transfuzija krvi i vraćanje materice u fiziološki položaj, hirurškim putem uz davanje uterotonika.

POSTAVI ODGOVOR