Frakture temporalne kosti

0
730

Frakture_temporalne_kosti1Temporalna kost predstavlja kosti lobanje sa složenom gradnjom u koje se nalazi strukture unutrašnjeg uha, fascijalni nerv, jugularna vena i arterija karotis.Uzroci preloma su;razne povrede glave udruženim sa brojnim povredama drugih kostiju i moždanih struktura.
Frakture temporalne kosti mogu nastati usled saobraćajnih nesreća, prilikom tuče na donji deo glave, u predelu ušiju, padom na bradu.Muške osobe su češće izložene prelomom sa obe strane.

Simptomatologija:

Kod udruženih-longitudinalnih linija preloma temporalne kosti može da nastaje:
*Otoragija (krvarenje iz ušnog kanala).
*Probijanje bubne opne.
*Oštećenja fascijalnog nerva-samo prolazno.
*Oštećenje sluha.
*Otolikvoreja ( curenje moždane tečnosti iz uha).
*Vrtoglavica.
*Nistagmus (nevoljni pokreti očnih jabučica).
Kod poprečnih linija preloma temporalne kosti može nastati:
-Oštećenje sluha
-Trajno oštećenje facijalnog nerva sa paralizom mišića lica.
-Izražena vrtoglavica.
-Nistagmus:
Kao pratilac svih navedenih simptoma mogu biti znaci potresa mozga, kontuzije mozga i povećan intrakranijalni pritisak.Mogu postojati i krvarenja na koži u predelu oka, očnih jabučica ili u predelu uha.

Dijagnoza:

Se postavlja na osnovu anamneze, kliničkog i objektivnog pregleda, već se može posumnjati na prelom temporalne kosti.Za tačanu dijagnozu služi RTG snimak, Skener, Elektromioneurografija tačno proceni stepen oštećenja nerava a audiometrija pokazuje stepen gubitka sluha.

Lečenje:

Prelom temporalne kosti zavisi od intenziteta poverde.Potrebna je hospitalizacija i praćenje neurološkog stanja.Kod ozlede fascijalnog nerava primenjuju se kortikosteroidi.Kod frakture temporalne kosti mogu  nastati razne komplikacije:kao gubitak sluha perceptivni, konduktivni ili mešoviti, paraliza facijalisa ili drugih kranijalnih nerava, stvaranje fistula, učestale vrtoglavice.

POSTAVI ODGOVOR