Iščašenje lakta

0
534

Iaenje_laktaIščašenje lakta (luxatio cubiti) je najčešći oblik iščašenja kod dece.Predstavlja anatomski odnos izmedju nadlaktne kosti i podlaktne kosti (ulna i radijus).Razlikuje se više oblika iščašenja zgloba:prednje, zadnje, medijalne i lateralne.Zadnja iščašenja su najčešća, nastaju pri padu sa ispruženom podlakticom u položaju supinacije.

Klinička slika:

Zapaža se deformacija zgloba lakta, nastaje otok, hematom, izražen bol, nepostoji aktivan ili pasivan pokret, podlaktica izgleda skraćeno a laktna kost je ispupčen sa zadnje strane.Mogući su kod neurovaskularnih struktura motorni i senzorni ispadi.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak u dva pravca.Ako je udružena fraktura zgloba lakta radi se i Skener.

Lečenje:

Vrši se u opštoj anesteziji, vraćanje kostiju zgloba lakta-repozicija u anatomski položaj.Nakon toga gipsana imobilizacija koji traje tri nedelje, zatim dolazi rehabilitacija i fizikalni tretman.Hirurško lečenje se vrši u slučaju oštećenja neurovaskularnih elemenata ili kod frakture.

POSTAVI ODGOVOR