Iščašenje skočnog zgloba

0
303

Iaenje_skonog_zglobaIščašenje skočnog zgloba (luxatio articulatio talocruralis), nastaje kada se svi ligamenti pokidaju, usled velike sile, pada, gubitkom ravnoteže kada je stopalo u plantarnoj fleksiji.Često je udružena i fraktura.Skočna kost može biti izolovana ili udružena sa prelomom.Izolovane luksacije se najčešće prednje i zadnje.Unutrašnja i spoljašnja iščašenja su udružane sa maleolarnim prelomima.

Klinička slika:

Pojavi se oštar bol, otok, hematom, vidi se deformitet skočnog zgloba, nemogućnost izvodjenja aktivnog i pasivnog pokreta.Kod prednjih iščašenja stopalo izgleda produženo a kod zadnjih iščašenja skraćeno.Ako postoji oštećenje neurovaskularnih elemenata blizu stopala nastaje vitalnost tog dela.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak stopala u dva pravca.

Lečenje:

Vrši se repozicija kostiju u anatomski položaj, gipsana imobilizacija u vidu čizme, nakon skidanja gipsa potrebna je rehabilitacija fizikalna medicina.U slučaju nemogućnosti zatvorene repozicije, ili postoji fraktura, zatim oštećenje neurovaskularnih elemenata lečenje treba izvršiti hirurškom operacijom.

POSTAVI ODGOVOR