Iščašenje sternoklavikularnog zgloba

0
727

Iaenje_sternoklavikularnog_zgloba1Iščašenje sternoklavikularnog zgloba (luxatio sterno clavicularis), nastaje dejstvom indirektne sile na spoljnu stranu ramena ili dužine abdukovane nadlaktice, koji se mogu podeliti na tri oblika:
-Nepotpunim cepanjem ligamenata koji sačinjava gradju ovog zgloba.
-Kidanjem sternoklavikularnog ligamenata, ali je ligament koji spaja klučnu kost i rebra je očuvan.
-Kidanje oba ligamenata i ključna kost je pomeren.
Do iščašenja sternoklavikularnog zgloba dolazi prilikom saobraćajnih udesa, nekad sportski padovi ili nakon degenerativnih procesa kod starije populacije.

Klinička slika:

Nastaje bol u ramenom i grudnom pojasu, koji se pojačava prilikom pokretanja ruke.Povredjena strana izgleda skraćeno.Javlja se otok, hematom -plavičasta prebojenost okoline kože.Kod prednjih iščašenja na unutrašnje strane se može napipati okrajak ključne kosti.Kod zadnjih luksacije na unutrašnjem delu se napipa ivica grudne kosti a ključna kost kao da je nestala.Često dolazi do oštećenja neurovaskularnih struktura što otežava, komplikuje osnovnu bolest, pojavi se otežano disanje, ili gutanje.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze i objektivnog pregleda, RTG snimak u dve projekcije.

Lečenje:

Vrši se hitna repozicija, imobilizacija u obliku osmice u trajanju oko četiri nedelje.Kod kompresije jednjaka i traheje vrši se operativno lečenje.

POSTAVI ODGOVOR