Prelomi glave butne kosti

0
659

Prelomi_glave_butne_kostiPrelomi glave butne kosti ( fractura capitis femoris).U formiranju zgloba kuka, glava butne kosti aktivno učestvuje zajedno sa acetabulumom.Nakon iščašenja zgloba kuka sa prelomima acetabuluma uglavnom dolazi do preloma glave butne kosti.

Klinička slika:

Dominira iščašenje kuka kod preloma glave butne kosti ili nastaje kod osobe sa osteoporozom.Javlja se bol, otok i nemogućnost aktivnog pokreta, kao komplikacija može nastati aseptična nekroza glave butne kosti i posttraumatska artroza ili avaskularna nekroza.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak, CT, NMR.

Lečenje:

Urgentna repozicija, ako ne postoji dislokacija, prelom glave butne kosti, acetabuluma lečenje se sprovodi skeletna ekstenzija i rasterećivanje.Kod komplikovanih preloma sprovodi se operativna repozicija fragmenata i fiksacija zatim rehabilitacija.

POSTAVI ODGOVOR