Povrede torakolumbalnog dela kičmenog stuba

0
298

Povrede_torakolumbalnog_dela_kimenog_stubaPovrede torakolumbalnog dela kičmenog stuba je najteža povreda jer je nekad udružena i povreda kičmene moždine, različite neurološke  komplikacije, do pojave oduzetosti svih ekstremiteta-kvadriplegije.Uzrok nastanka može biti nakon saobraćajnih udesa, dejstvom sile na kičmeni stub (udarac, ubod, pad).Nekad dolazi do frakture kičmenih pršljenova i nastaje nestabilnost  kičmenog stuba što dovodi i do presecanja kičmene moždine sa komplikacijama.Sa pojavom frakture dolazi i do cepanja udruženih ligamenata.

Klinička slika:

Kod povrede lumbalne kičme može da nastaje bol u krsnom delu ledja sa deformitetom, neurološki-motorni-senzitivni ispadima u zavisnosti od oštećenja, nastaje grč mišića pored kičmenog stuba.Na povredjenom  mestu vidi se hematom plavičasta prebojenost.Ispod nivoa povrede nastaje oduzetost-plegija a pareza je naziv za delimično oduzetosti.To stanje zavisi od vrste i stepena povrede kičmene moždine.

Dijagnoza:

postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak kičmenog stuba u dva pravca, Skener, NMR, elektromioneurografija, da se ustanovi sprovodljivost motornih i senzornih nerava.

Lečenje:

Bitna je adekvatna prva pomoć.Povredjenog treba transportovati pažljivo bez pokreta torakolumbalnog segmenta.Stabilni prelomi torakolumbalnog dela kičmenog stuba se leče samo mirovanjem, bez imobilizacije sa davanjem analgetika, i fizikalne terapije.Dok nestabilni prelomi bez nervnih lezija leče se u gipsanom mideru u položaju hiperekstenzije.Kod oštećenja kičmene moždine i sa nestabilnim prelomima vrši se operativno lečenje.

POSTAVI ODGOVOR