Povrede vratnog dela kičmenog stuba

0
411

Povrede_vratnog_dela_kimenog_stubaPovrede vratnog dela kičmenog stuba nastaje prilikom  pada sa visine, skokovima u vodu na glavu, saobraćajnim nezgodama.

Klinička slika:

Zavisi od težine povrede, da li je došlo do poremećaja nervnih lezija ili je u pitanju samo povreda koštanih elemenata.Povrede koja nisu praćena nervnim lezijama nastaje otežano pokretljivost vrata i bolovi.Kod povreda vratne kičme sa luksacijom, glava je nakrivljena na jednu stranu i izrotirana.Može biti isturena napred ili nazad, sa prisutnošću spazmom vratnih mišića.Povrede kičmene moždine na nivou prvog i drugog vratnog pršljena može da dovede do smrti zbog povrede produžene moždine i ugroženosti centra za disanje.Prilikom luksacije  vratne kičme na nivou od trećeg do sedmog vratnog pršljena dovodi do motorne i senzitivne oduzetosti, ispod nivoa povrede nastaje oduzetost ekstremiteta-kvadriplegija i oduzetost sfinktera, oslabljeno disanje.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog i detaljnog pregleda, RTG snimak, CT,NMR, elektromioneurografija.

Lečenje:

Povredjenog držati za glavu i ramena, isključiti pomeranje vrata.Hirurško lečenje obuhvata repoziciju iščašenog ili polomljenog pršljena.Kod neoduzetih bolesnika sprečiti oduzetost, a kod oduzetih sprečiti dalje oštećenje kičmene moždine.Položiti katetar zbog gubitka sfinktera, ako je disanje ugroženo sprovodi se traheotomija.Važna je prevencija dekubitusa zbog stalnog ležanja.

POSTAVI ODGOVOR