Prelom radijusa na tipičnom mestu

0
236

Prelom_radijusa_na_tipinom_mestuPrelom radijusa na tipičnom mestu (fractura radii loco typico).Prelom podlaktne kosti na tipičnom mestu je najčešći prelom starijih osoba.Nastaje prilikom padu na dlan šake, pri čemu ručni zglob-radiokarpalni zglob je u dorzifleksiji.

Klinička slika:

Prelomna linija je na tipičnom mestu, sa dislokacijom fragmenata radijusa je isto tipična.Prelom se nalazi na oko 3 cm iznad zgloba ručja.Prisutan je otok, bolna osetljivost u nivou preloma, pokreti su ograničeni.Ruka je deformisana.Može biti prelom radijusa na tipičnom mestu vanzglobni-ekstraartikularni i unutarzglobni-intraartikularni.Gledano sa strane deformacija je u vidu viljuške ako se gleda spreda zapaža se deformitet u vidu bajoneta podlaktice.

Dijagnoza:

Anamneza već dosta govori sa kliničkom slikom i objektivnom pregledom da se posumnja na ovo stanje.Treba još uraditi RTG snimak podlaktice sa ručnim zglobom u dva pravca ili čak Skenerom.

Lečenje:

Repozicija je glavno rešenje sa gipsanom imobilizacijom oko pet nedelja.Hirurško lečenje se obavlja kod nestabilnih preloma, kada nije moguće reponirati konzervativnim putem ili kod komplikovanih preloma.

POSTAVI ODGOVOR