Prelomi acetabuluma

0
271

Prelomi_acetabulumaPrelomi acetabuluma (fractura acetabuli), nastaje u saobraćajnim nezgodama, prilikom sudara, savijeno koleno vozača i suvozača udara se u instrumental tablu i sila prenosi udarac na glavu butne kosti koja prelomi pojedine delove acetabuluma.
Acetabulum je jama-čašica butne kosti koji čini zglob kuka.Prilikom  sudara jake sile može da prouzrokuje preloma dna acetabuluma i tada glava butne kosti ulazi u malu karlicu-centralna luksacija.

Klinička slika:

Preovladava jak bol u predelu povredjenog kuka, znaci traumatskog šoka.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak zgloba kuka, CT, NMR.

Lečenje:

Kod nedislociranih preloma lečenje je konzervativno longitudinalnom  skeletnom trakcijom.Kod dislociranih preloma lečenje je operativno-repozicija fiksacijom fragmenata.Radi rasterećivanja zgloba kuka vrši se skeletna trakcija.Bez oslonca na povredjenu nogu šest meseci.Nakon toga sledi rehabilitacija i fizikalni tretman.

POSTAVI ODGOVOR