Prelomi dijafize butne kosti

0
243

Prelomi_dijafize_butne_kostiPrelomi dijafize butne kosti (fractura diaphyseos femoris), nastaje zbog snažne traume prilikom saobraćajnog udesa.

Klinička slika:

Na mestu preloma vide se deformacije butine nemogućnost izvodjenja pokreta u zglobu kuka i kolena sa izraženim bolom.Zbog mehaničke sile koji izaziva prelom kosti, dolazi do krvarenja i povrede mekih tkiva u mišićima butne kosti.Prilikom pregleda konstatuje se krepitacija i patološka pokretljivost na mestu preloma.Zbog krvarenja  i jakog bola, nastaje opasnost od šoknog stanja.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimcima.

Lečenje:

Neoperativno lečenje je moguće skeletnom trakcijom. Operativno lečenje preloma dijafize femura sprovodi se repozicijom fragmenata i fiksacija osteosintetskim materijalom (ploča, unutrašnji fiksator, klin).Kod otvorenih preloma stabilizacija fragmenata postiže se spoljašnjim fiksatorom.

POSTAVI ODGOVOR