Prelomi dijafize humerusa

0
489

Prelomi_dijafize_humerusaPrelomi dijafize humerusa (fractura diaphyseos humeri), nadlaktna kost nastaje pri padu ili saobraćajnim udesom.

Klinička slika:

Nadlaktica se deformiše i skraćuje se.Prisutna je patološka pokretljivost sa krepitacijom.Dolazi do otoka, funkcionalnog nemoća i bola.Često se  ispoljava  povreda radijalnog nerva i manifestuje se  visećom šakom i nepostojanje ekstenzije metakarpo-falangealnim zglobovima.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak u dva pravca.

Lečenje:

Ako je u pitanju zatvoreni prelom vrši se imobilizacija laktnog i ramenog zgloba.Prelom humerusa zaraste od 6-8 nedelja, nakon toga se skida gips i nastavlja se rehabilitacija.Kada se ne može postići adekvatna repozicija vrši se operativna metoda, fiksacija fragmenata prelomljene kosti pločom ili klinom.Operativno lečenje je indikovano kod vaskularnih lezija, zatim kod  povreda brahijalne arterije, tu je neophodna urgentna rekonstrukcija krvnog suda i stabilizacija preloma.Operativna metoda se primenjuje kod otvorenih preloma, nakon potrebne obrade, prelom se stabilizuje spoljnim fiksatorom.

POSTAVI ODGOVOR