Prelomi metatarzalnih kostiju (Fractura ossis metatarsalis)

0
501

prelomi-metatarzalnih-kostiju-fractura-ossis-metatarsalisPrelomi metatarzalnih kostiju (Fractura ossis metatarsalis) su rezultat direktnog ili indirektnog dejstva sile ili mehanizma uvrtanja prednjeg dela stopala, ili nakon pada sa visine, prelaska teškog predmeta na stopalo.

Klinička slika:

Manifestuje se deformacija stopala, otok, hematom, bol i funkcionalna nemoć pri hodu.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimka u dve projekcije.

Lečenje:

Kod preloma bez dislokacije sprovodi se cirkularna gipsana imobilizacija od 2-4 nedelje.Kod komplikovanih ili dislociranih preloma lečenje se vrši operativnim metodama.

POSTAVI ODGOVOR