Prelomi olekranona (Fractura olecranii)

0
478

Prelomi_olekranona_Fractura_olecraniOlekranon je naziv za gornji okrajak ulne.Može se reći da je olekranon jako masivan koštani deo ali su prelomi česti. Prelom se prepisuje izbačenosti koštane strukture olekranona.Prelom nastaje zbog pada na savijeni lakat ili nakon udarca sa zadnje strane.Prelomi mogu biti: vanzglobni, unutarzglobni, udruženi, poprečni, uzdužni, kosi itd.

Klinička slika:

Nastaje otok sa zadnje strane lakta, bol prilikom dodira, lakat je u savijenom položaju.nekad dolazi do otvorenog preloma, kada telo ulne probija kožu, moguće i krvarenja u zglobu lakta-hemartros.Pojava hematoma spolja sa zadnje strane lakta.Zbog bliskosti neurovaskularnih struktura moguća su i komplikacije   zatim bol na dodir u predelu lakta.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak u dve projekcije.

Lečenje:

Kod pomeranja koštanih fragmenata manje od 2 mm radi se gipsana imobilizacija, ruka savijena u laktu 3 nedelje.Kod komplikovanih i dislociranih preloma radi se operativno lečenje-osteofiksacija-Kiršnerovim žicama pločicama.Moguće su komplikacije kao gubitak pokreta sa smanjenjem ekstenzije zgloba lakta do 15 stepeni, ili manji gubitak supinacije, zatim povreda neurovaskularnih struktura, infekcije ili lošeg srastanja.

POSTAVI ODGOVOR