Prelomi petne kosti (Fractura calcanei)

0
360

Prelomi_petne_kostiPrelomi petne kosti (Fractura calcanei), spadaju u prelome kostiju tarzusa.Kalkaneusni prelomi dele se na intraartikularni i ekstraartikularni.Češći su intraartikularni prelomi.Mogu biti još kominutivni  prelomi tela kalkaneusa, zatim kompresivni.Uzrok nastanka može biti prilikom pada sa visine na jednu ili obe pete.

Klinička slika:

Izražava se otokom i hematomom zadnjeg dela, koja se širi medijalno na tabane i potkolenice.Peta sa zadnje strane izgleda spljoštena i proširena.Manifestuje se jak bol u predelu cele pete, na povredjenu petu oslonac je neizvodljiv.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak u  više projeklcija.

Lečenje:

Kod preloma bez dislokacije sprovodi se neoperativno elastičnim zavojem imobilizacija ili gipsana šina, elevacija potkolenice i strogo mirovanje, zatim fizikalni tretman kada bolovi nestanu.Prelom sa dislokacijom zahteva operativno lečenje, vrši se repozicija fragmenata i fiksacija odredjenim mehanizmima.

POSTAVI ODGOVOR