Suprakondilarni prelomi humerusa (Fractura supracondylica humeri)

0
271

Suprakondilarni_prelomi_humerusaSuprakondilarni prelomi humerusa (Fractura supracondylica humeri), nastaju nakon pada na ispruženu ruku i savijeni lakat.Najčešće se vidja kod dece i kod starijih osoba, koji su ekstenzionog tipa.

Klinička slika:

Kod preloma ekstenzionog tipa distalni fragment je pozadi potisnut, cepa se periost, zbog proksimalnog fragmenata, kao brahijalni mišić, oštećenje arterije brahijalis i nervus medijanus.Nastaje obilan otok, zbog jakog krvarenja u predelu lakta, i prisutni su jaki bolovi.Retko se dešava fleksioni tip.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze kliničke slike, objetivnog pregleda, RTG snimak nadlaktice sa laktnim zglobom u dve projekcije.

Lečenje:

Primenjuje se nadlaktna gipsana longeta od 3 nedelje, sa laktnom fleksijom-samo kod ekstenzionih preloma bez dislokacije.Kod preloma sa dislokacijama fragmenata vrši se repozicija u opštoj anesteziji.Ako je repozicija preloma neizvodljiva sprovodi se skeletna trakcija.Kod preloma fleksionog tipa vrši se imobilizacija u položaju pune ekstenzije.

POSTAVI ODGOVOR