Prelom vrata butne kosti (Fractura colli femoris)

0
520

Prelom_vrata_butne_kostiGlavu femura i telo butne kosti spaja vrat butine.Prelom vrata butne kosti češće može nastati kod mladje populacije, a kod starije zbog osteoporoze.Taj prelom se manifestuje u više oblika: nepotpuni prelom sa gornje ili donje strane vrata, ili potpuni prekid kontinuiteta vrata femura.Uzrok nastanka može biti nakon dejstva velike sile, pad sa visine, direktan pad na kuk,  saobraćajni udes ili iščašenja zgloba kuka.

Klinička slika:

U regiji kuka nastaje bol, otežano pasivno pokretanje natkolenice sa deformitetom  noge u vidu skraćenja.Pojava otoka, hematoma oko regije kuka, noga je u spoljašnjoj rotaciji.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu kliničke slike objektivnog pregleda RTG snimak zgloba kuka u dve projekcije.Tačnu i jasnu dijagnozu daje nam Scintigrafija i NMR, kod postojanja tumora, nekroze, infekcije.

Lečenje:

Kod lakše povrede bez postojanja koštanih fragmenata i bez dislokacije, radi se gipsana imobilizacija, koja se skida nakon 4 meseca sa izbegavanjem opterećenja povredjene noge.Operativna metoda se vrši sa dislokacijama-pomeranje koštanih fragmenata.Dolazi u obzir unutrašnja fiksacija ili čak zamena zgloba kuka kod starije populacije.
Komplikacije su moguće nesrastanje, osteonekroza hronični bol, nepotpuni pokret zgloba, aseptična nekroza.

POSTAVI ODGOVOR