Energetski talas-Gama nož

0
415

Energetski talas-Gama nožReč je o radiohirurškoj tehnologiji namenjen za lečenje tumora i raznih procesa na mozgu.To je medicinski uredjaj koji se zasniva na primeni gama zračenja-po njemu je dobio naziv gama nož.To nije skalpel ili nož već je energetski talas.Služi za lečenje inoperabilnih tumora i metastaze na mozgu kao i aneurizme i raznih anomalija na krvnim sudovima glave, vrata koji se ne mogu hirurškim putem odstraniti.Sa ovom metodom lečenja glava-lobanja nije otvorena.Izvodi se zračenje gde zdravo tkivo mozga se ne uništava.Nema potrebe za klasičnu hururšku operaciju, anesteziju i boravka na odelenju intenzivne nege.Obavi se lečenje tumora i na mestu ostaje manji ožiljak, i bolesnik može da se vrati kući.
Nedostatak gama noža je da ne može primenjivati kod svih vrsta tumora, koji su sa nejasnih granica i tumora većih od 30 milimetara.
Primena gamam noža zasnovan je na gama zračenju, funkcioniše se na principima rendgenske tehnike, stereotaksije koja se koristi za tačnu lokalizaciju zračenja.Primenjuje se kod sledeća stanja:
-lečenje procesa gde je manuelna tehnika nedostupna.
-brži oporavak bolesnika bez anestezije i hirurške intervencije.
-omogućuje konfor za bolesnika, brz odlazak kući i pre ozdravljenje.
-lečenje tumorskih procesa kod strijih osoba, gde je hirurška intervencija kontraindikovana.
-maksimalna zaštita zdravih dela mozga.
-izrazita preciznost lečenja.
Indikacije za lečenje gama nožem: benigni i maligni tumori, vaskularni poremećaji, funkcionalni poremećaji, poremećaji kretanja, nepristupačni  tumori, ostale indikacije su zbog starosti bolesnika, opšteg stanja, bolesnici koji odbijaju klasičnu operaciju.

POSTAVI ODGOVOR