Prelomi glavice radijusa

0
565

Prelomi glavice radijusa (radijus – žbica, podlaktna kost) nastaju pri padu na ispruženu ruku pri čemu glavica radijusa udara i lomi se o kapitulum humerusa ( nadlaktna kost). Ovo je česta povreda kod odraslih osoba.
Klinička slika
U kliničkoj slici je prisutna lokalizovana bolna osetljivost u predelu glavice radijusa. Posebno su bolni pokreti podlaktice (izvrtanje upolje).
Dijagnoza
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, a potvrđuje se rendgenskim snimcima lakatnog zgloba u dva pravca.
Lečenje
Povrede glavice radijusa po tipu fisure i ivične frakture se leče neoperativno gipsanom imobilizacijom u trajanju od deset do četrnaest dana. Kominutivni prelomi glavice radijusa leče se operativnim putem, odstranjenjem fragmenata glavice.
Izvor:Stetoskop.info

POSTAVI ODGOVOR