Home Hirurška stanja
Hirurška stanja
Prelomi olekranona (Fractura olecranii)
02.01.2012
Prelomi_olekranona_Fractura_olecraniOlekranon je naziv za gornji okrajak ulne.Može se reći da je olekranon jako masivan koštani deo ali su prelomi česti. Prelom se prepisuje izbačenosti koštane strukture olekranona.Prelom nastaje zbog pada na savijeni lakat ili nakon udarca sa zadnje strane.Prelomi mogu biti: vanzglobni, unutarzglobni, udruženi, poprečni, uzdužni, kosi itd.

Klinička slika:

Nastaje otok sa zadnje strane lakta, bol prilikom dodira, lakat je u savijenom položaju.nekad dolazi do otvorenog preloma, kada telo ulne probija kožu, moguće i krvarenja u zglobu lakta-hemartros.Pojava hematoma spolja sa zadnje strane lakta.Zbog bliskosti neurovaskularnih struktura moguća su i komplikacije   zatim bol na dodir u predelu lakta.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak u dve projekcije.

Lečenje:

Kod pomeranja koštanih fragmenata manje od 2 mm radi se gipsana imobilizacija, ruka savijena u laktu 3 nedelje.Kod komplikovanih i dislociranih preloma radi se operativno lečenje-osteofiksacija-Kiršnerovim žicama pločicama.Moguće su komplikacije kao gubitak pokreta sa smanjenjem ekstenzije zgloba lakta do 15 stepeni, ili manji gubitak supinacije, zatim povreda neurovaskularnih struktura, infekcije ili lošeg srastanja.
 
Prelomi navikularne kosti
02.01.2012
Prelomi_navikularne_kosti1Karpalni region se sastoji od dva niza, od ukupno osam malih kostiju.Ručja kost može biti prelomljena u tri oblika početni, srdnji i završni oblik.Uzrok preloma može biti pad na ispruženu ruku, ili udarac pesnicom.Prelomi navikularne kosti se mogu javiti u svakom uzrastu, ali najčešće kod mladjih osoba.

Klinička slika:

Manifestuje se otokom, slabijem pokretanjem, ne može da stegne šaku, osećaj utrnulosti i intenzivan bol.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak navikularne kosti u dve projekcije.

Lečenje:

Vrši se gipsanom imobilizacijom, prsti su slobodni, osim palca koji je imobilisan u trajanju od 1-3 meseca, dok se kosti u potpunosti ne zarastu započinje se rehabilitacija.U slučaju nestabilnosti zglobova ili nastaje pokret koštanih fragmenata radi se operativno lečenje.
 
Subduralni hematom (Hematoma subdurale)
02.01.2012
Subduralni_hematom_1Moždano tkivo je obuhvaćeno moždanim opnama-dura mater, predstavlja tvrdu moždanu opnu, koja odvaja tkivo od kostiju.Subduralni hematomi su krvarenja, koje se nalaze ispod ove moždane opne.Mogu se deliti na akutne, subakutne  i hronične oblike.
Akutni hematomi su povezani sa povredom moždanog tkiva i parenhima ili sa komplikacijama.Subakutna forma se javlja izmedju 4-21 dan nakon povrede.Hroničan oblik se naziva nakon isteka vremena od 21 dan nakon povrede glave.Uzrok nastanka je uvek povreda glave poput udarca, ili prilikom  tuče udarac  pesnicom.Kod subakutnog oblika hematom nastaje u skorijoj anamnezi dok kod hroničnog oblika već se i trauma zaboravljena simptomi se kasnije javljaju.O nastanku hroničnog subduralnog hematoma se govori, da se moždano tkivo smanjuje što izlaže krvne sudove silom cepanja.Može nastati koagulopatija (poremećaj zgrušavanja krvi) ili ruptura ( puknuća ), aneurizmi doprinose razvoju subduralnog hematoma.

Klinička slika:

Manifestuje se glavobolja, povraćanje, razni poremećaji kao ravnoteža, vid, govor, svest, konfuzija, pospanost, usporenost, apatija, epileptični napad.Karakterističan je Hornerov sindrom-ptoza,  mioza, enoftalmus.Javlja se Hačinsonova zenica-proširena zenica sa strane hematoma, zatim hemipareza (delimično oduzetost), komatozno stanje.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, CT, Skener, NMR, razna dopunska ispitivanja sa laboratorijskom analizom.

Lečenje:

Nalazi se u domen neurohirurga.Vrši se uglavnom hirurško operativno lečenje.Neki subduralni hematomi se leče konzervativnim putem, uz pratnju stanja bolesnika, jer mogu se i spontano resorbovati.
 
Prelomi metatarzalnih kostiju (Fractura ossis metatarsalis)
01.01.2012
prelomi-metatarzalnih-kostiju-fractura-ossis-metatarsalisPrelomi metatarzalnih kostiju (Fractura ossis metatarsalis) su rezultat direktnog ili indirektnog dejstva sile ili mehanizma uvrtanja prednjeg dela stopala, ili nakon pada sa visine, prelaska teškog predmeta na stopalo.

Klinička slika:

Manifestuje se deformacija stopala, otok, hematom, bol i funkcionalna nemoć pri hodu.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimka u dve projekcije.

Lečenje:

Kod preloma bez dislokacije sprovodi se cirkularna gipsana imobilizacija od 2-4 nedelje.Kod komplikovanih ili dislociranih preloma lečenje se vrši operativnim metodama.
 
Prelomi distalnog okrajaka tibije
22.12.2011
Prelomi_distalnog_okrajaka_tibijePotkolenicu sačinjavaju kosti tibia i fibula.Tibija je deblja i služi za nošenje terata težine, a fibula učestvuje u formiranju skočnog zgloba.Veliki broj preloma tibije je otvoreni prelom, kada okrajci kostiju vire napolje.Nastaje pri padu na stopalo i sila se prenosi vertikalno naviše i talus (skočna kost), deluje kao klin i lomi se okrajak tibije.Praćeni su oštećenjem mekih tkiva donjeg dela potkolenice i skočnog zgloba.

Klinička slika:

Manifestuje se bolom u predelu donjeg dela potkolenice, nekad i skočnog zgloba sa deformitetom, prisutan je otok, hematom, nesposobnost aktivnog pokreta, a pasivni pokret izaziva bol.Kod otvorenog preloma krajevi kostiju  probijaju kožu, postoji patološko pokretljivost (čuje se pucketanje -krepitacija).Česte su ozlede motorika i senzibiliteta stopala i ugroženost cirkulacije.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak u više projekcija.

Lečenje:

Kod jednostavnih preloma, bez oštećenja zgloba, koji nisu povezani sa oštećenjem neurovaskularnih struktura vrši se zatvorena repozicija gipsanom imobilizacijom u vidu čizme, koji traje oko tri meseca.Hod sa štakama bez oslonca na povredjenu nogu.Kod otvorenih preloma daje se antibiotik sa AT zaštitom.Kod  preloma gde se ne može izvesti zatvorena repozicija postoji nestabilnost zgloba, ili oštećenje neurovaskularnih struktura radi se operativno lečenje pomoću klina ili pločica.
Prognoza uvek zavisi od vrste preloma i od udruženih povreda.
 
«PočetakPrethodna12345678910SledećaKraj»

Strana 4 od 13
 

Ko je online