Home Hirurška stanja
Hirurška stanja
Subduralni hematom (Hematoma subdurale)
02.01.2012
Subduralni_hematom_1Moždano tkivo je obuhvaćeno moždanim opnama-dura mater, predstavlja tvrdu moždanu opnu, koja odvaja tkivo od kostiju.Subduralni hematomi su krvarenja, koje se nalaze ispod ove moždane opne.Mogu se deliti na akutne, subakutne  i hronične oblike.
Akutni hematomi su povezani sa povredom moždanog tkiva i parenhima ili sa komplikacijama.Subakutna forma se javlja izmedju 4-21 dan nakon povrede.Hroničan oblik se naziva nakon isteka vremena od 21 dan nakon povrede glave.Uzrok nastanka je uvek povreda glave poput udarca, ili prilikom  tuče udarac  pesnicom.Kod subakutnog oblika hematom nastaje u skorijoj anamnezi dok kod hroničnog oblika već se i trauma zaboravljena simptomi se kasnije javljaju.O nastanku hroničnog subduralnog hematoma se govori, da se moždano tkivo smanjuje što izlaže krvne sudove silom cepanja.Može nastati koagulopatija (poremećaj zgrušavanja krvi) ili ruptura ( puknuća ), aneurizmi doprinose razvoju subduralnog hematoma.

Klinička slika:

Manifestuje se glavobolja, povraćanje, razni poremećaji kao ravnoteža, vid, govor, svest, konfuzija, pospanost, usporenost, apatija, epileptični napad.Karakterističan je Hornerov sindrom-ptoza,  mioza, enoftalmus.Javlja se Hačinsonova zenica-proširena zenica sa strane hematoma, zatim hemipareza (delimično oduzetost), komatozno stanje.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, CT, Skener, NMR, razna dopunska ispitivanja sa laboratorijskom analizom.

Lečenje:

Nalazi se u domen neurohirurga.Vrši se uglavnom hirurško operativno lečenje.Neki subduralni hematomi se leče konzervativnim putem, uz pratnju stanja bolesnika, jer mogu se i spontano resorbovati.
 
Prelomi metatarzalnih kostiju (Fractura ossis metatarsalis)
01.01.2012
prelomi-metatarzalnih-kostiju-fractura-ossis-metatarsalisPrelomi metatarzalnih kostiju (Fractura ossis metatarsalis) su rezultat direktnog ili indirektnog dejstva sile ili mehanizma uvrtanja prednjeg dela stopala, ili nakon pada sa visine, prelaska teškog predmeta na stopalo.

Klinička slika:

Manifestuje se deformacija stopala, otok, hematom, bol i funkcionalna nemoć pri hodu.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimka u dve projekcije.

Lečenje:

Kod preloma bez dislokacije sprovodi se cirkularna gipsana imobilizacija od 2-4 nedelje.Kod komplikovanih ili dislociranih preloma lečenje se vrši operativnim metodama.
 
Prelomi distalnog okrajaka tibije
22.12.2011
Prelomi_distalnog_okrajaka_tibijePotkolenicu sačinjavaju kosti tibia i fibula.Tibija je deblja i služi za nošenje terata težine, a fibula učestvuje u formiranju skočnog zgloba.Veliki broj preloma tibije je otvoreni prelom, kada okrajci kostiju vire napolje.Nastaje pri padu na stopalo i sila se prenosi vertikalno naviše i talus (skočna kost), deluje kao klin i lomi se okrajak tibije.Praćeni su oštećenjem mekih tkiva donjeg dela potkolenice i skočnog zgloba.

Klinička slika:

Manifestuje se bolom u predelu donjeg dela potkolenice, nekad i skočnog zgloba sa deformitetom, prisutan je otok, hematom, nesposobnost aktivnog pokreta, a pasivni pokret izaziva bol.Kod otvorenog preloma krajevi kostiju  probijaju kožu, postoji patološko pokretljivost (čuje se pucketanje -krepitacija).Česte su ozlede motorika i senzibiliteta stopala i ugroženost cirkulacije.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak u više projekcija.

Lečenje:

Kod jednostavnih preloma, bez oštećenja zgloba, koji nisu povezani sa oštećenjem neurovaskularnih struktura vrši se zatvorena repozicija gipsanom imobilizacijom u vidu čizme, koji traje oko tri meseca.Hod sa štakama bez oslonca na povredjenu nogu.Kod otvorenih preloma daje se antibiotik sa AT zaštitom.Kod  preloma gde se ne može izvesti zatvorena repozicija postoji nestabilnost zgloba, ili oštećenje neurovaskularnih struktura radi se operativno lečenje pomoću klina ili pločica.
Prognoza uvek zavisi od vrste preloma i od udruženih povreda.
 
Prelomi dijafize tibije i fibule
22.12.2011
Prelomi_dijafize_tibije_i_fibulePrelomi dijafize tibije i fibule (fractura diaphyseos cruris), kosti potkolenice mogu nastati usled traume, sportskih aktivnosti ili slučajnog pada nakon skijanja, zatim pod dejstvom indirektne sile.Do preloma dolazi zbog uvrtanja ili savijanja kostiju potkolenice.

Klinička slika:

Manifestuje se sa deformitetom potkolenice, zbog dislokacije fragmenata, dominira otok, hematom i bol.Prilikom pasivnog pokreta povredjene potkolenice čuje se krepitacija,Najčešće prelomi potkolenice praćeni su i mekotkivnim poremećajima.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak u dve projekcije.

Lečenje:

Repozicija i stabilizacija fragmenata do zarastanja.Moguća od metoda  lečenja i spoljna fiksacija, kada je nastala teško oštećenje mekih tkiva.Neoperativno lečenje se sprovodi funkcionalnim gipsom za hod.Kod zatvorenih preloma potkolenice repozicija i fiksacija fragmenata izvodi se unutrašnjim i spoljašnjim fiksacijom.
 
Prelomi dijafize humerusa
22.12.2011
Prelomi_dijafize_humerusaPrelomi dijafize humerusa (fractura diaphyseos humeri), nadlaktna kost nastaje pri padu ili saobraćajnim udesom.

Klinička slika:

Nadlaktica se deformiše i skraćuje se.Prisutna je patološka pokretljivost sa krepitacijom.Dolazi do otoka, funkcionalnog nemoća i bola.Često se  ispoljava  povreda radijalnog nerva i manifestuje se  visećom šakom i nepostojanje ekstenzije metakarpo-falangealnim zglobovima.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda, RTG snimak u dva pravca.

Lečenje:

Ako je u pitanju zatvoreni prelom vrši se imobilizacija laktnog i ramenog zgloba.Prelom humerusa zaraste od 6-8 nedelja, nakon toga se skida gips i nastavlja se rehabilitacija.Kada se ne može postići adekvatna repozicija vrši se operativna metoda, fiksacija fragmenata prelomljene kosti pločom ili klinom.Operativno lečenje je indikovano kod vaskularnih lezija, zatim kod  povreda brahijalne arterije, tu je neophodna urgentna rekonstrukcija krvnog suda i stabilizacija preloma.Operativna metoda se primenjuje kod otvorenih preloma, nakon potrebne obrade, prelom se stabilizuje spoljnim fiksatorom.
 
«PočetakPrethodna12345678910SledećaKraj»

Strana 4 od 12
 

Ko je online