Mitohondrije

0
327

MitohondrijeMitohondrije se nalaze u ćelijama svih eukariotskih organizama.Nalaze se na centalnom mestu metabolizma ćelije.Raspolažu sa unutrašnjom i spoljašnjom membranom izmedju kojih se nalazi medjumembranski prostor.Spoljašnja membrana je u kontaktu sa citoplazmom.Unutrašnja membrana je oko pet puta veća od površine spoljašnje membrane.Tu se nalaze enzimi transportnog lanca elektrona, koji učestvuju u procesu ćelijskog disanja, tako se mitohondrije nazivaju elektične centralne ćelije.
Matriks  je naziv za unutrašnji sadržaj (unutrašnja komora) mitohondrije i u njemu se nalaze:Ribozomi, mitohondrijalna DNK, RNK, i enzimi Krebsovog ciklusa.
Elektronski mikroskop je omogućio posmatranje strukture mitohondija i to u životinjskim ćelijama nazvan Krista tip. Biljni tip sa tubularno vezikularnim naborima tzv. tubularni tip.
Funkcija mitohondrija je da stvara i skladištuje energiju u obliku Adenozin-trifosfata (ATP).Energija se dobija kroz metabolizam glikoze i masnih kiselina kroz oksidativnu fosforilaciju, i ciklus limunske kiseline-Krebsov ciklus.Pored stvaranje energije veliku ulogu igraju u sintezi steroidnih hormona, u sintezi hemoglobina, skladištuju jona kalcijuma.

POSTAVI ODGOVOR