Prednosti Telemedicine

0
160

Prednosti TelemedicineTelemedicina omogućava medicinske radnje, povezane zdravstvene procedure, ali  to ne odbacuje kontakt sa pacijentom ili da zameni standardnu medicinu.Pruža zdravstvene usluge kroz informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT), kada zdravstveni radnik ili pacijent nisu na istoj lokaciji.Takav vid komunikacije prenosi podatke kroz zvuk, tekst, slike za prevenciju i dijagnostiku, praćenje i lečenje pacijenta.To ima poseban značaj u preventivnoj medicini tzv.virtualne zdravstvene stanice, bolnice.Predstavlja skup procedura za prenos medicinskih informacija u elektronskom obliku.Takav vid je i telemonitoring vitalnih znakova na daljinu sa dijagnostikom i praćenjem bolesnika na jeftin način bez institucionalizacije.Proces telekonsultacija omogućava razgovor preko video aparata, telefona ili chat-a.
Telemedicina predstavlja most izmedju nauke, zdravstva i pacijenta.Različite aplikacije mogu se klasifikovati na: teledijagnostiku, telemonitoring, telekonsultaciju, telekonzilijum,telenegu.Sve informacije kod koje su smeštene u bazama podataka.Interpretacija rentgenskih slika, prenos EKG-a, EEG-a i drugih biomedicinskih signala.
Značajnu ulogu ima teleintervencija koji se odnosi na hirurške intervencije, primenjen na daljinu, koji se oslanja na mehaniku kao kompjuterizovane mašine, robotizam.
Telemedicina pruža pacijentima korisne informacije o njihovom zdravstvenom stanju.To može biti za hronične bolesnike, dijabetesa, kardiovaskularnih oboljenja, plućnih, kancerogenih bolesti.
Kod zdravih osoba naročito sportista je moguća kontrola fizičkog opterćenja i modifikacija treninga u cilju postizanja što boljih rezultata.

POSTAVI ODGOVOR