Sedacija i analgosedacija

0
62

Sedacija i analgosedacijaSedacija znači umirenje, analgezija predstavlja osetljivost na bol, dok analgosedacija znači istovremeno davanje analgetika i sedativa, sa ciljem postizanja obe komponente.Današnja terminologija sedacije i analgezije se razlikuju:
-minimalna sedacija (anksioliza)
Davanjem odredjenog leka, pacijent normalno odgovara na verbalne komande.Kognitivne funkcije i koordinacija mogu biti promenjena.Ventilacijska i kardiovaskularna funkcija je normalna.
-umerena sedacija (ranije svesna sedacija)
Izazvana lekom depresija svesti gde pacijent odgovara na verbalne komande ili laganu taktilnu stimulaciju.Adekvatna je spontana ventilacija, kardiovaskularna funkcija je stabilna.
-disocijativna sedacija (kataleptično stanje) slično stransu  izazvano disocijativnim medikamentom koju karakteriše duboka analgezija i amnezija sa očuvanim refleksima disajnog puta, spontanom respiracijom i kardiovaskularnom stabilnosti.
-duboka sedacija lekom izazvana depresija svesti tokom koje pacijent ne može biti lako probudjen, ali odgovara na bolne stimulacije.
Grupa medikamenata koje se koriste za sedaciju i analgosedaciju:
*sedativi-hipnotici
*analgetici
*disocijativni sedativi
*inhalacioni agensi
*antagonisti

POSTAVI ODGOVOR