Memantin

0
263

MemantinMemantin je lek za lečenje demencije. Deluje tako da smanjuje delovanje glutamata na određene receptore u mozgu i time smanjuje simptome Alzheimerove bolesti. Memantin kontroliše Alzheimerovu bolest, ali je ne leči. Patološko otpuštanje glutamata, i posledično povišenje koncentracije intracelularnog kalcijuma. Memantin je slab do umereni nekompetitivni antagonist N-metil-D-aspartat receptora. Blokadom receptora, smanjen je ulaz kalcijuma u ćeliju i postiže se neuroprotekcija. Tokom uzimanja ovog leka potreban je oprez pri vožnji i pri radu sa mašinama, zbog moguće vrtoglavice, pospanosti, slabosti. Pre primene, treba proveriti funkciju jetre i bubrega. Ako se pojave značajne alergijske reakcije, primena se prekida. Neke od nuspojava su i pospanost, povišen krvni pritisak, glavobolja, kašalj, konfuznost, umor. Stvara minimalnu inhibiciju jetrenih enzima, pa se ne očekuje interakcija sa lekovima koji se metabolišu pomoću tih enzima. Sam se izlučuje uglavnom nepromenjen, jer minimalno se metaboliše, pa su i stoga isključene mogućnosti nekih interakcija. Efekat memantina vidi se u poboljšanju kognitivnih i psihomotornih sposobnosti i obavljanju dnevnih aktivnosti, smanjenju zavisnosti od tuđe pomoći i dobroj toleranciji i kod duže primene.
Izvor:farmaceuti.com

POSTAVI ODGOVOR