Ampakini

0
257

AmpakiniVeć duže vreme, pompezno se najavljuju ampakini – lekovi koji će biti prvi pravi revolucionarni pomak u lečenju Alzheimerove demencije.
Ampakini su modulatori AMPA receptora koji su važni za funkciju glutamata. Naime, prema najnovijim saznanjima upravo je niska koncentracija glutamata u mozgu jedan od faktora razvoja Alzhajmerove bolesti. Ampakini pak pojačavaju nivo glutamata u mozgu.
Ampakini podstiču mozak na produkciju određenih proteina koji se nazivaju neurotrofini. Starenjem se smanjuje koncentracija neurotrofina u mozgu što ima za posledicu opadanje funkcije neurona (neuroni postaju zakržljali). Pojačana koncentracija neurotrofina u mozgu ima za posledicu oporavak zakržljalih neurona. Ampakini stoga (posredno preko neurotrofina) pojačavaju sposobnosti moždane kore – dela mozga odgovornog za intelektualne funkcije.
Već jedno deceniju ampakini se intenzivno istražuju i danas još traje kliničko ispitivanje leka pod šifrom CX516. Veruje se da bi ampakini mogli pomoći obolelima od raznih mentalnih retardacija, autizma, Alzhajmerove bolesti, staračke demencije i brojnih drugih bolesti povezanih sa oslablelom ili oštećenom funkcijom kore velikog mozga, dakle, bolesti o čijem smo farmakološkom tretmanu donedavno mogli samo sanjati. Čak štaviše, ampakini se smatraju lekovima koji će moći, ne samo sprečiti starenje mozga nego umnogome poboljšati intelektulane sposobnosti zdravih individua kao što su pamćenje, inteligencija i kognitivne sposobnosti. Tako su ampakini već danas dobili nadimak “supstabce za bildovanje mozga”.
Međutim, neki malo trezveniji umovi (poučeni iskustvom amfetamina) danas postavljaju pitanje posledica i eventualnih nuspojava korišćenja lekova koji imaju takve dalekosežne posledice na funkciju mozga.
Izvor:farmaceuti.com

POSTAVI ODGOVOR