Akineton-Biperiden

0
410

akinetonSastav
Djelatna tvar: 1 tableta sadržava 2 mg biperiden-klorida
Pomoćne tvari: laktoza, mikrokristalinicna celuloza

Pakovanje:

Kutija s 50 tableta (blister pakiranje, 5×10 tbl)
Farmakoterapijska skupina i djelovanje
Akineton je antiparkinsonik iz skupine antikolinergičkih lijekova.
On uspostavlja ponovnu ravnotežu cerebralnih dopaminergičkih i kolinergičkih kojih je oštećenje izraz postojanja Parkinsonove bolesti i drugih ekstrapiramidnih poremećaja.
Blokator je acetilkolinskih receptora s većim afinitetom za one M1 tipa. Kako su ti receptori smješteni pretežito na strukturama u središnjem živčanom sustavu, Akineton uglavnom tamo postiže svoje učinke.

Proizvodjač:

Abbott GmbH & Co. KG
Ludwigshafen, Njemačka

Indikacije

Liječenje Parkinsonova sindroma, osobito da bi se suzbili rigidnost misnica i podrhtavanje (tremor).
Liječenje ekstrapiramidnih poremećaja uzrokovanih lijekovima (neurolepticima ili sličnim lijekovima), kao što su rane diskinezije (smetnje gutanja, kretnji jezikom i pogleda ustranu), akatizija i simptomi nalik Parkinsonovoj bolesti.
Drugi ekstrapiramidni poremećaji, oni koji zahvaćaju cijelo tijelo (generalizirani), odnosno oni koji zahvaćaju samo pojedine njegove dijelove (segmentalni), kao sto su distonije, osobite smetnje kretnji u području glave (sindrom Meige), grč očnih kapaka (blefarospazam), grč vratnih mišića (spasticki tortikolis).

Kontraindikacije

Akineton se ne smije primijeniti u bolesnika koji imaju neliječeno povišenje očnoga tlaka (glaukom uskoga kuta), u bolesnika s mehaničkim suženjem u probavnom sustavu (stenozom) te kod megakolona.
S oprezom valja primijeniti Akineton u bolesnika s adenomom prostate, a takoder i kod bolesti koje mogu dovesti do opasna ubrzanja rada srca (tahikardije).

Mjere opreza

Ispitivanja na životinjama pokazuju da lijekovi sa središnjim antikolinergičkim djelovanjem, kakav je i Akineton, mogu povećati sklonost konvulzijama. 0 tome valja voditi računa u bolesnika koji pokazuju sklonost konvulzijama. Moguća je zlouporaba Akinetona. To je vjerojatno povezano s njegovim učincima na poboljšanje raspoloženja i stvaranje kratkotrajne euforije, što se katkad zapaža.

Interakcije

Istovremena primjena s drugim lijekovima koji također imaju antikolinergički učinak na središnji živčani sustav, kao što su psihofarmaci, lijekovi za liječenje alergija (antihistaminici), antiparkinsonici i lijekovi protiv mišićnih grčeva (spazmolitici), može dovesti do pojačanja centralnih i perifernih nuspojava.
Uporaba uz kinidin može pojačati njegova antikolinergička djelovanja (posebice na AV-provođenje).
Istovremena uporaba s levodopom može dovesti do pojačanja motoričkih poremećaja (diskinezija).
Biperiden može pogoršati motorički poremećaj (tardivnu diskineziju) izazvan dugotrajnom uporabom neuroleptika.
Ponekad su Parkinsonski simptomi kod tardivne diskinezije tako izraženi da je, unatoč toj činjenici, potrebno antikolinergičko liječenje.
Antikolinergici mogu pojačati nuspojave petidina na središnji živčani sustav.
Za vrijeme uzimanja biperidena može se pojačati učinak alkohola.
Biperiden oslabljuje djelovanje metoklopramida.

Posebna upozorenja

Uporaba tijekom trudnoće i dojenja
Nema pokazatelja da bi Akineton mogao imati nepoželjni, teratogeni učinak na nerođeno dijete. Ipak, valja biti suzdržan u propisivanju Akinetona trudnicama, osobito tijekom prvoga tromjesječja, budući da iskustva u uporabi Akinetona tijekom trudnoće nisu dovoljna.
Antikolinergički lijekovi mogu spriječiti stvaranje i izlučivanje mlijeka. Za Akineton o tome nema podataka. Djelatna tvar Akinetona izlučuje se u mlijeku žene i tu moze postići iste koncentracije kao i u njezinoj plazmi. Zbog toga se redovito preporučuje prestanak dojenja.
Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima
Nepoželjni periferni učinci i učinci na središnji živčani sustav.(SŽS) mogu smanjiti sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima, osobito ukollko se Akineton uzima u kombinaciji s drugim lijekovima s učinkom na SŽS, drugim antikolinergicima ili s alkoholom.
Stariji bolesnici, osobito oni s ostećenjima mozga vaskularne ili degenerativne naravi, mogu pokazati veću osjetljivost već i na terapijske doze lijeka.

Doziranje i način primjene

Liječenje Akinetonom se u načelu započinje postupno, doza ovisi o željenim učincima i nuspojavama.
Iskustva pri primjeni u djece još su ograničena uglavnom na kratkotrajno liječenje distonije izazvane lijekovima (npr. neurolepticima ili metoklopramidom i sličnim tvarima).
Tablete se uzimaju s vodom za vrijeme ili nakon obroka.
Ukoliko nije drukčije propisano, vrijede sljedeće preporuke za doziranje:

Parkinsonova bolest

Liječenje se u odraslih započinje dnevnom dozom 2 puta 1/2 tablete. Doza se može potom povećavati dnevno za najviše 1 tabletu. U starijih bolesnika, osobito u onih s već postojećim organskim oštećenjem mozga, potrebno je oprezno doziranje, npr. prema sljedećem predlošku:
sveukupno
ujutro
u podne
navečer
1. i 2. dan    2 x dnevno 1/2 tablete    1/2 tablete    1/2 tablete    0
3. i 4.    3 x dnevno 1/2 tablete    1/2 tablete    1/2 tablete    1/2 tablete
5. i 6.    2 tablete dnevno     1 tableta    1/2 tablete    1/2 tablete
7. do 10.    3 x dnevno 1 tableta    1 tableta    1 tableta    1 tableta
11. i 12.    4 tablete dnevno    1/2 tableta    1/2 tableta    1 tableta
13. i 14.    3 x dnevno 2 tablete    2 tablete    2 tablete    2 tablete

Najviša ukupna dnevna doza iznosi 8 tableta. Dnevnu dozu valja ravnomjerno rasporediti tijekom dana.

Ekstrapiramidni poremećaji izazvani lijekovima i drugi ekstrapiramidni poremećaji
Odrasli uzimaju jednom do četiri puta dnevno 1/2 do 2 tablete, kao popratno liječenje uz neuroleptik, što ovisi o težini simptoma. Djeca u dobi 3-15 godina uzimaju jednom do tri puta dnevno 1/2 do 1 tablete.
Za liječenje drugih ekstrapiramidnih poremećaja Akineton valja uvoditi vrlo postupno, povećavajući dozu za 1 tabletu tjedno, sve do najviše doze koja se podnosi, a može biti i nekoliko puta viša od uobičajene doze Akinetona u drugim indikacijama.

Simptomi predoziranja i liječenje

Simptomi i znaci otrovanja biperidenom u načelu su poput onih kod otrovanja atropinom. Javljaju se znaci periferne blokade parasimpatikusa (npr. široke trome zjenice, suhoća sluznica, crvenilo lica, ubrzanje srčanog rada, atonija crijeva i mokraćnog mjehura, povišenje tjelesne temperature (posebice u djece) te znaci sa strane središnjeg živčanog sustava (uzbuđenje, zbunjenost, zanesenost svijesti i/ili halucinacije).
Pri masivnom otrovanju postoji rizik središnje paralize disanja i zatajenja krvotoka.

Liječenje predoziranja

Otrovanim osobama koje su životno ugrožene daju se blokatori acetilkolinesteraze koji prolaze u likvor, kao npr. fizostigmin. Uz to je važno nadziranje krvotoka i disanja (katkad i njihova mehanička potpora) te nadziranje tjelesne topline. Potrebno je derivirati mokraću urinarnim kateterom.

Nuspojave

Nuspojave se osobito javljaju na početku liječenja ili pri prebrzom povećanju doze. Nagli prestanak liječenja valja izbjeći zbog opasnosti pojave snažnih suprotnih učinaka, osim u slučaju ozbiljnih komplikacija.
Nuspojave sa strane središnjeg živčanog sustava su umor, vrtoglavica i slabost, a kod viših doza nemir, uzbuđenost, strah, zbunjenost i delirij; katkad smetnje upamćivanja te, rijetko, halucinacije.
Periferne nuspojave su suhoća usta, smetnje vida (akomodacije), smanjenje izlučivanja znoja, začepljenost,želučane tegobe i povećanje ili ,vrlo rijetko, smanjenje srčane frekvencije. Katkad moze doći do smetnji pražnjenja mokračnoga mjehura, posebice u bolesnika s povećanjem prostate. Tad valja smanjiti dozu lijeka. Rijetko dolazi do prestanka mokrenja (retencije urina): tada se može primijeniti karbakol kao antidot.
U pojedinim slučajevima zapaženi su alergijski kožni osipi, motoričke smetnje koje su nastale zbog uporabe biperidena (diskinezije), smetnje koordinacije pokreta (ataksija), mišićni trzaji i smetnje govora.
O svakoj nuspojavi, i onoj koja nije navedena u ovoj uputi, bolesnik treba obavijestiti svojega liječnika ili ljekarnika.

Rok valjanosti

Napisan je na kutiji. Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka.

POSTAVI ODGOVOR