Blokade-Infiltracije

0
248

Blokade-InfiltracijeBlokade-Infiltracije se primenjuju u cilju presecanja bola,  ubrizgavanjem odgovarajućeg leka u nerv ili njegovu okolinu.Efekat blokade je privremeno rešenje u zavisnosti od vrste dejstva leka, koji se koristi.Vremenski može da traje od nekoliko sati, nedelja, meseci najviše do godinu dana.Blokadu perifernih nerava ne sme se pomešati sa epiduralnom injekcijom, gde se lek ubrizgava direktno u kičmeni kanal.Intenzivan bol mišićnog porekla-miofascijalni bol se leči infiltracijom mišićnih trigger tačaka.Za blokade-infiltracije koriste se lekovi:lokalni anestetici, kortikosteroidi, glicerol, koncentrovani alkohol.

POSTAVI ODGOVOR